Akreditovaný kurz Specifika sociální práce s cizinci - REGISTRACE

Kurz Specifika sociální práce s cizinci (MPSV 2014/1177-PC/SP/PP) proběhne ve středu 8. 3. 2017 od 9:00 do 16:30 v prostorách organizace META na adrese V Tůních 10, Praha 2.

Registrační formulář ZDE

Kurz zahrnuje 8 vyučovacích hodin vzdělávání a praktických cvičení.

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším zájemcům o téma migrace.

Cílem kurzu je prohloubit znalosti účastníků v oblasti migrace se zaměřením na práci s klienty, zejména s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Důraz je kladen na oblast vzdělávání a multidisciplinární spolupráci při řešení konkrétních situací. Kurz nabídne také rozšíření znalostí relevantní cizinecké a školské legislativy. Účastníci dostanou přehled dostupných služeb pro cizince.

Podmínky získání certifikátu: účast na celém kurzu, aktivní participace na modelových situacích.

Cena za osobu: 1 250,- Kč

Platební podmínky ZDE

Kontakt pro případné dotazy: 773 304 534, pechlatova@meta-ops.cz

Leták ke stažení