Informační schůzka pro rodiče “STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ČR” - Praha 12

CZ / RU / ENG
Informační schůzka pro rodiče “STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ČR” - Praha 12
Rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří se budou hlásit na střední školu, zveme na další informační schůzku, již META pořádá ve spolupráci s Městskou částí Praha 12 ve středu 15. 2. 2017 od 17:00 na ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090.
REGISTRACE: bit.ly/infoschuzka-p12
Účastníci získají praktický přehled o tom, jaké typy středních škol v ČR existují, kdy je nutná nostrifikace předchozího vzdělání, jak budou vypadat přijímací zkoušky, nebo jak se vyplňují přihlášky.
ÚČAST JE ZDARMA.
Pro účastníky nehovořící česky je možné zajistit tlumočení. Schůzka probíhá v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancován Evropskou unií.

«ПОСТУПЛЕНИЕ В ЧЕШСКИЕ СРЕДНИЕ ШКОЛЫ»: информационная встреча для родителей – Прага 12
Мы приглашаем на информационную встречу родителей учеников, поступающих в этом году с чешскую среднюю школу. Встреча, организованная МЕТОЙ, в сотрудничестве с Городской частью Прага 12, пройдет в среду 15. 2. 2017 с 17:00 в школе «ZŠ prof. Švejcara», по адресу Mráčkova 3090/2, 143 00 Praha 12-Modřany.
РЕГИСТРАЦИЯ: bit.ly/infoschuzka-p12
Участники получат представление о том, какие типы средних школ существуют в Чешской республике, как правильно заполнить документы, в каких случаях необходима нострификация предыдущего образования, как проходят приемные экзамены.
Мы имеем возможность предоставить переводчика усастникам, не говорящим по-чешски.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО.
Встреча организована в рамках проекта «Češtinou k inkluzi», кофинансированного Европейским союзом.

CZECH SECONDARY SCHOOL - The informative meeting for parents regarding admission and studies in the Czech Republic - Prague 12
When: February 15, 2017, 5:00 – 7:00 p.m.
Where: ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090 Praha 12
REGISTRATION: bit.ly/infoschuzka-p12
Participants will be informed about the types of secondary schools existing in the Czech Republic, a nostrification of previous education, the right way to fill out the documents, the entrance exams.
FREE OF CHARGE.
Language of communication: Czech, interpretation into other languages can be provided.
This meeting is the part of the project «Češtinou k inkluzi», which is co-financed by the European Union.