Konference Žáci s odlišným mateřským jazykem ve školách - příležitosti ke změně

Ve čtvrtek 20. října 2016 od 9:00 do 15:30 pořádáme s organizací Člověk v tísni, o.p.s. a ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy konferenci Žáci s odlišným mateřským jazykem ve školách - příležitosti ke změně v prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze.

Tématem konference, která je určena zejména ředitelům a pedagogům pražských škol, zástupcům úřadů městských částí i všem dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti, jsou aktuální podmínky pro pedagogickou práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem ve školách.

Program konference naleznete ZDE

Konference je realizována v rámci naplňování akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a rovněž je součástí akce Týden pro inkluzi.

Kapacita konferenčního sálu je omezená. Registrovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře.