Pozvánka na workshop Jak vytvořit plán pedagogické podpory pro žáky s OMJ – 9. 10. 2017

Workshop JAK VYTVOŘIT PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY PRO ŽÁKY S OMJ
ROZSAH: 2 vyuč. hodiny
KDY: 9. října 2017, od 14:00-16:00
KDE: META, o.p.s., V Tůních 10, Praha 2
LEKTORKA: Karin Srbová
CENA: zdarma v rámci metodické podpory

Workshop je věnován praktickým otázkám tvorby PLPP. Účastníci se seznámí ve stručné podobě s možnostmi jazykové diagnostiky a jejího využití pro tvorbu PLPP. Tématem bude i další postup vzhledem k vyšetření v PPP a získání podpůrných opatření 2. nebo 3. stupně. Workshop bude zaměřen prakticky, budeme vycházet z potřeb účastníků a pracovat s reálnými PLPP vypracovanými pro žáky s OMJ.

V případě zájmu se registrujte ZDE.

Workshopy se konají v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je podpořen Operačním programem Praha – Pól růstu ČR a jsou určeny pouze účastníkům z Prahy. Workshopy nejsou akreditované v rámci systému DVPP MŠMT.

Workshopy jsou určeny pedagogům zapojeným do intenzivní metodické podpory v rámci projektu, do které se můžete zapojit i Vy. Pro více informací využijte kontakt uvedený níže.

Vzhledem k omezené kapacitě (počet účastníků je omezen na maximálně 10) prosíme o včasnou registraci.

Pro více informací kontaktujte Kristýnu Slavatovou na vzdelavani@meta-ops.cz.