Aktuální nabídka seminářů

V rámci projektů Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci a Češtinou k inkluzi nabízíme následující akreditované semináře a kurzy.

CYKLUS SEMINÁŘŮ ZAMĚŘENÝCH NA ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ S OMJ DO MŠ - PRAHA

Cyklus seminářů zaměřených na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ pro účastníky vykonávající svoji činnost v Praze.

Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ
ROZSAH: 12 vyuč. hodin (rozděleno do dvou částí)
KDY: 26. září 2017 (1. část), 10. října 2017 (2. část), vždy 13:00 - 18:00
KDE: Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha - Nové Město
LEKTORKY: PhDr. Tereza Linhartová, Mgr. Petra Ristič
CENA: zdarma
V případě zájmu se registrujte ZDE

Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
ROZSAH: 12 vyuč. hodin (rozděleno do dvou částí)
KDY: 17. října 2017 (1. část), 31. října 2017 (2. část), vždy 13:00 - 18:00
KDE: Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha - Nové Město
LEKTORKY: PhDr. Tereza Linhartová, Mgr. Petra Ristič
CENA: zdarma
V případě zájmu se registrujte ZDE

Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ pro pokročilé
ROZSAH: 12 vyuč. hodin (rozděleno do dvou částí)
KDY: 7. listopadu 2017 (1. část), 23. listopadu 2017 (2. část), vždy 13:00 - 18:00
KDE: Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha - Nové Město
LEKTORKY: PhDr. Tereza Linhartová, Mgr. Petra Ristič
CENA: zdarma
V případě zájmu se registrujte ZDE

Semináře lze absolvovat jako cyklus či jednotlivě.
Semináře se konají v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je podpořen Operačním programem Praha - Pól růstu ČR a jsou určeny pouze účastníkům z Prahy.

KOMBINOVANÉ SEMINÁŘE MŠ (PREZENČNÍ A E-LEARNINGOVÉ)

Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
ROZSAH: 40 vyuč. hodin (24 hodin v rámci prezenčních seminářů, 16 hodin v e-learningovém prostředí)
KDY: 14. a 29. listopadu 2017, 10. a 24. ledna 2018
KDE: Praha (přesné místo bude upřesněno)
LEKTORKY: PhDr. Tereza Linhartová
CENA: zdarma
V případě zájmu se registrujte ZDE

KOMBINOVANÉ SEMINÁŘE ZŠ (PREZENČNÍ A E-LEARNINGOVÉ)

Jak zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky (principy a metody)
ROZSAH: 40 vyuč. hodin (24 hodin v rámci prezenčních seminářů, 16 hodin v e-learningovém prostředí)
KDY: 16. listopadu, 5. prosince 2017 a 4. a 18. ledna, 1. a 8. února 2018
KDE: Praha (přesné místo bude upřesněno)
LEKTORKY: Mgr. Karin Srbová, MgA. Hana Mlynářová
CENA: zdarma
V případě zájmu se registrujte ZDE

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY - PREZENČNÍ SEMINÁŘE

Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem
ROZSAH: 8 vyuč. hodin (rozděleno do dvou částí)
KDY: 19. října 2017 (1. část), 2. listopadu 2017 (2. část), vždy 13:00 - 16:15
KDE: Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1-Malá Strana
LEKTORKY: Mgr. Tereza Vágnerová, Mgr. Karin Srbová, MgA. Hana Mlynářová
CENA: zdarma
V případě zájmu se registrujte ZDE

CYKLUS SEMINÁŘŮ ZAMĚŘENÝCH NA ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S OMJ DO ZŠ - PRAHA

Cyklus seminářů zaměřených na začleňování žáků s OMJ do ZŠ pro účastníky vykonávající svoji činnost v Praze.

Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do ZŠ
ROZSAH: 8 vyuč. hodin
KDY: 30. listopadu 2017, 9:00 - 16:00
KDE: Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1-Malá Strana
LEKTORKY: Mgr. Tereza Vágnerová, Mgr. Karin Srbová
CENA: zdarma
V případě zájmu se registrujte ZDE

Výuka češtiny jako druhého jazyka
ROZSAH: 16 vyuč. hodin (rozděleno do dvou částí)
KDY: 12. října 2017 (1. část), 9. listopadu 2017 (2. část), vždy 9:00 - 16:00
KDE: Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1-Malá Strana
LEKTORKY: Mgr. Tereza Vágnerová, Mgr. Karin Srbová, MgA. Hana Mlynářová
CENA: zdarma
V případě zájmu se registrujte ZDE

Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem
ROZSAH: 8 vyuč. hodin
KDY: 25. října 2017 9:00 - 16:00
KDE: Praha (přesné místo bude upřesněno)
LEKTORKY: Mgr. Tereza Vágnerová, Mgr. Karin Srbová, MgA. Hana Mlynářová
CENA: zdarma
V případě zájmu se registrujte ZDE

Semináře lze absolvovat jako cyklus či jednotlivě.
Semináře se konají v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je podpořen Operačním programem Praha - Pól růstu ČR a jsou určeny pouze účastníkům z Prahy.

Pro více informací se obracejte na Kristýnu Slavatovou na vzdelavani@meta-ops.cz

Semináře jsou vedeny interaktivní formou a vyžadují aktivní zapojení účastníků.

Účastníci získávají osvědčení za každý absolvovaný seminář. Anotace seminářů se objeví po kliknutí na název vybraného semináře.

Pravidla registrace a platební podmínky najdete ZDE

Pokud jste si z naší aktuální nabídky nevybrali, podívejte se na nabídku akreditovaných seminářů, které si můžete objednat přímo do školy, nebo se registrujte prostřednictvím formuláře jako zájemce o konkrétní seminář.