Aktuální otevřené semináře

Získáte informace o procesu osvojování češtiny jako druhého jazyka u dětí v mateřské škole. Představíme Vám možnosti jazykové podpory formou individuální práce i práce s celou třídou. Získáte informace o vedení jazykového kurzu v MŠ - zásady práce, tipy a náměty ke konkrétním činnostem.

Datum: 18. ledna 2018 (1. část), 6. března 2018 (2. část), vždy 12:00 - 17:00
Místo: PRAHA – konkrétní místo bude upřesněno
Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Lektor: PhDr. Tereza Linhartová, Mgr. Petra Ristič, Bc. Kristýna Chmelíková
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Seznámíme Vás s principy a metodami výuky, které umožní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do aktivit v běžné výuce základních a středních škol. Naučíte se sledovat obsahový a jazykový cíl výuky. Principy si vyzkoušíte a ověříte v praxi. Vytvoříte vyrovnávací plán jako nástroj pro plánování a sledování pokroků ve výuce.

Datum: 18. ledna, 1. února, 22. února, 8. března, 5. dubna, 19. dubna 2018, vždy 13:00 - 16:15
Místo: PRAHA - JABOK, Salmovská 8, Praha 2 a Americké centrum, Tržiště 366/13, Praha 1
Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Lektor: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Zuzana Zahradníková
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních školách.

Datum: 25. ledna 2018, 9:00 - 16:00
Místo: PRAHA - Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektor: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Zuzana Zahradníková
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Jak má vypadat spolupráce v tandemu učitel a asistent pedagoga v mateřské škole? Jak by měly být vymezeny jednotlivé role při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem? A jakým způsobem by měla probíhat vzájemná komunikace?

Datum: 26. února 2018, 13:00-16:15
Místo: PRAHA - Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektor: PhDr. Tereza Linhartová
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Seznámíme Vás s modelem výuky, který umožní efektivní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem na základních a středních školách. Představíme praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou.

Datum: 1. března 2018, 9:00 - 16:00
Místo: PRAHA - konkrétní místo bude upřesněno
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektor: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Michaela Jiroutová
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Získáte komplexní znalosti a dovednosti v oblasti začleňování a jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. Seznámíte se s možnostmi a způsoby jazykové podpory, které se osvědčily v prostředí běžných MŠ.

Datum: 7. a 20. března, 17. dubna, 15. května 2018, vždy 12:00 - 16:45
Místo: PRAHA – konkrétní místo bude upřesněno
Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Lektor: PhDr. Tereza Linhartová, Mgr. Petra Ristič, Bc. Kristýna Chmelíková
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Jak má vypadat spolupráce v tandemu učitel a asistent pedagoga na základní či střední škole? Jak by měly být vymezeny jednotlivé role při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem? A jakým způsobem by měla probíhat vzájemná komunikace?

Datum: 14. března 2018, 13:00-16:15
Místo: PRAHA - Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektor: Mgr. Zuzana Zahradníková
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Seznámíme Vás se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce. Vyzkoušíte si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ a jak využívat přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích. Získáte nástroje pro vyučování ČDJ v prostředí běžných škol.

Datum: 15. a 28. března, 11. a 26. dubna, 3. a 16. května 2018, vždy 13:00-16:15
Místo: PRAHA - konkrétní místo bude upřesněno
Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Lektor: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Barbora Nosálová
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Seznámíme Vás s možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem na středních školách. Zaměříme se především na legislativní možnosti podpory, na podporu v hodinách češtiny jako druhého/cizího jazyka a českého jazyka a literatury a na přípravu studentů na závěrečnou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

Datum: 27. března 2018, 9:00 - 16:00
Místo: PRAHA - konkrétní místo bude upřesněno
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektor: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Blanka Blažková
Cena: zdarma
* pro zájemce z celé ČR

Seznámíte se s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka. Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Datum: 4. a 18. dubna 2018, vždy 9:00 - 16:00
Místo: PRAHA - konkrétní místo bude upřesněno
Rozsah: 16 vyučovacích hodin (2x8 hodin)
Lektor: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Barbora Nosálová
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy