Aktuální otevřené semináře

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

Datum: 22. května 2018, 14:00 - 17:15
Místo: PRAHA - ZŠ Na Smetance, Na Smetance 505/1, Praha 2
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektor: Mgr. Magdalena Hromadová
Cena: zdarma
* pro zájemce z celé ČR

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

Datum: 24. května 2018, 9:00 - 16:00
Místo: PRAHA - JABOK, Salmovská 8, Praha 2 - malá aula
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektor: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Terza Vágnerová
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

Datum: 5. června 2018, 14:00 - 17:15
Místo: PRAHA - ZŠ Na Smetance, Na Smetance 505/1, Praha 2
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektor: Mgr. Magdalena Hromadová
Cena: zdarma
* pro zájemce z celé ČR

Pracujete na ZŠ a vzděláváte žáky s odlišným mateřským jazykem? Potřebujete diagnostikovat jejich znalost českého jazyka a nemáte k tomu vhodné nástroje?

Datum: 12. června 2018, 14:00 - 16:00
Místo: PRAHA – META, o. p. s., V Tůnich 10, Praha 2
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektor: MgA. Hana Mlynářová
Cena: zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy