Čeština jako druhý jazyk a zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka pro ZŠ a SŠ

Seznámíme Vás se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce. Vyzkoušíte si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ a jak využívat přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích. Získáte nástroje pro vyučování ČDJ v prostředí běžných škol.

Datum: 
15. a 28. března, 11. a 26. dubna, 3. a 16. května 2018, (vždy od 14:00 - 17:15)
Místo: 
PRAHA – Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 a JABOK, Salmovská 8, Praha 2
Lektoruje: 
MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Barbora Nosálová
Rozsah: 
40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Cena: 
zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy
Čeština jako druhý jazyk a zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka pro ZŠ a SŠ

CÍL KURZU
Kurz je zaměřený na dvě oblasti – čeština jako cizí/druhý jazyk a zapojení žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do výuky českého jazyka. Účastníci se seznámí se specifikami výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce.
Vyzkouší si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ ve výuce českého jazyka a jak využít přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích (českých žáků). Účastníci získají nástroje (např. seznamy doporučených materiálů, pracovní listy, aktivity do výuky) a vyzkouší si práci s nimi, jak při prezenčních setkáních, tak ve vlastní výuce v průběhu trvání kurzu. Na konci kurzu budou mít účastníci vytvořené vlastní portfolio, které bude sloužit jako pomoc při další každodenní práci.

CHARAKTERISTIKA
Kurz je koncipován jako 6 4hodinových prezenčních setkání s průběžnými úkoly a možností diskuze, komentářů k aktuálním problémům ze strany lektorů i spoluúčastníků. Mezi prezenčními setkáními budou účastníci pracovat vždy s jedním dílčím úkolem ve své každodenní praxi a implementují poznatky z kurzu hned do výuky. V e-learningovém prostředí budou mít možnost studovat materiály a videa.

OBSAH

  • Komunikace s žákem s OMJ a zadávání instrukcí
  • Čeština jako cizí/druhý jazyk – specifika výuky a gramatický systém
  • Výuka čtení, psaní, mluvení a porozumění pro žáky s OMJ
  • Žák s OMJ a čeština jako vyučovací předmět – způsob výkladu, stanovování cílů, hodnocení
  • Jak nastavit výuku češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ ve třídě a ve škole

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, asistenty pedagoga a speciální pedagogy.

AKREDITACE
Kurz je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 12879/2017-1-647). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého kurzu. Podmínkou získání osvědčení je účast na 6 prezenčních setkáních, zpracování 5 úkolů v e-learningu a zpracování vlastního portfolia.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Seminář se koná v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057), který je podpořen Operačním programem Praha - Pól růstu ČR a je určen pouze účastníkům z Prahy.

logo