Spolupráce učitele a asistenta pedagoga v MŠ

Jak má vypadat spolupráce v tandemu učitel a asistent pedagoga v mateřské škole a v 1. a 2. třídě základní školy? Jak by měly být vymezeny jednotlivé role při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem? A jakým způsobem by měla probíhat vzájemná komunikace?

Datum: 
26. února 2018, 13:00-16:15
Místo: 
PRAHA - Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Lektoruje: 
PhDr. Tereza Linhartová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

CÍL WORKSHOPU
Účastníci se seznámí s možnostmi efektivní spolupráce asistenta pedagoga s učitelem, s vymezením jednotlivých rolí při podpoře žáků s OMJ a se způsobem nastavení vzájemné komunikace.

TÉMATA

  • Pojmenování různých možností spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve výuce
  • Reflexe vlastních zkušeností ze spolupráce učitele a pojmenování potřeb pro fungující spolupráci
  • Společné plánování práce – možnosti, efektivita
  • Prostor pro vytvoření vlastních pravidel spolupráce

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Pedagogičtí pracovníci, učitelé a asistenti pedagoga v mateřských školách a v 1. a 2. třídě základních škol.

Workshop není akreditován MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého workshopu.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Koná se v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057), který je podpořen Operačním programem Praha - Pól růstu ČR a je určen pouze účastníkům z Prahy.

logo