Workshopy pro základní a střední školy

I Jan Amos chodil do školy v cizině

workshop Jan AmosZákladním a středním školám v celé České republice nabízíme uspořádání workshopu s názvem I Jan Amos chodil do školy v cizině, který je věnován tématu integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy.

Workshop v rozsahu 2 vyučovacích hodin realizuje lektorský tým, který je sestaven z pracovníka společnosti META, dobrovolníků a cizinců. Součástí workshopu jsou zážitkové hry a diskuze s cizincem, který si procesem integrace v české škole sám prošel a dobrovolníkem, který pomáhá mladým cizincům v METĚ.

Workshop pořádáme zdarma a můžeme jej přizpůsobit potřebám a časovým možnostem každé školy.

Mezi cíle workshopu patří:

 • přiblížit a zprostředkovat žákům situaci člověka, který začíná žít, studovat či pracovat v nové (cizí) zemi,
 • společně pojmenovat důvody a okolnosti migrace a příchodu do nové země,
 • společně identifikovat překážky v procesu integrace i způsoby jejich překonávání,
 • zamyslet se nad migrací a jejími dopady v evropských a globálních souvislostech,
 • zamyslet se nad způsoby osobního zapojení do procesu integrace cizinců s důrazem na začleňování spolužáků - žáků s odlišným mateřským jazykem - do školního prostředí.

Lektorský tým workshopu tvoří lektoři METY spolu s dobrovolníky původem např. z Vietnamu, Rumunska, Ruska, Ukrajiny a Srbska. Od roku 2014 tento tým realizoval celou řadu workshopů na základních a středních školách po celé České republice. Dvouhodinové workshopy jsou nabité skupinovými aktivitami. S žáky a studenty příslušné školy se v hravé formě probírá téma migrace a možnosti zapojení spolužáků, kteří nerozumí česky, do třídního kolektivu. Díky cizojazyčným lektorům v týmu mají žáci navíc také příležitost zažít výuku v jazyce, kterému nerozumí, a vcítit se tak na chvíli do situace žáka cizince, který nastupuje do školy v cizí zemi.

Leták ke stažení.

workshop pro ZŠworkshop pro ZŠ

Kontakt
V případě zájmu se registrujte prostřednictvím on-line formuláře.
e-mail: workshopy@meta-ops.cz
tel.: 777 756 858

Workshopy jsou realizovány v rámci projektu Téma dne: Škola, základ integrace, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

 

Doma v nové zemi
Základním a středním školám v Praze a Středočeském kraji nabízíme uspořádání workshopu s názvem Doma v nové zemi, který se věnuje tématu uprchlictví, migrace a stereotypům s tím spojeným.

Workshop v rozsahu 3 vyučovacích hodin realizuje lektorský tým, který je sestaven ze 3 pracovníků společnosti META, o.p.s. a zástupce UNHCR Česká Republika. Součástí workshopu jsou zážitkové hry a diskuze.

Workshop pořádáme zdarma.

Mezi cíle workshopu patří:

 • bavit se o tom, jaké to je někam odcházet, o cizincích, uprchlících, migraci, o stereotypech a začleňování do společnosti,
 • společně si vyjasnit klíčové pojmy uprchlík, migrant, cizinec, emigrant…,
 • společně se pokusit vcítit do situace lidí, kteří musí (nedobrovolně) opustit svou zemi,
 • zakusit jaké to je, když všichni nemají stejné startovní podmínky a příležitosti,
 • pocítit, jak nám neznalost komunikačního jazyka v nové zemí stěžuje vést „normální“ život,
 • naučit se vyjadřovat vlastní názory a respektovat názory druhých, kriticky myslet.

Kontakt
pechlatova@meta-ops.cz, tel.: 773 304 534