Workshop pro žáky ŽŠ a SŠ

workshop Jan AmosZákladním a středním školám v celé České republice nabízíme uspořádání workshopu s názvem I Jan Amos chodil do školy v cizině, který je věnován tématu integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy.

Workshop v rozsahu 2 vyučovacích hodin realizuje lektorský tým, který je sestaven z pracovníka společnosti META, dobrovolníků a cizinců. Součástí workshopu jsou zážitkové hry a diskuze s cizincem, který si procesem integrace v české škole sám prošel a dobrovolníkem, který pomáhá mladým cizincům v METĚ.

Workshop pořádáme zdarma a můžeme jej přizpůsobit potřebám a časovým možnostem každé školy.

Mezi cíle workshopu patří:

 • přiblížit a zprostředkovat žákům situaci člověka, který začíná žít, studovat či pracovat v nové (cizí) zemi,
 • společně pojmenovat důvody a okolnosti migrace a příchodu do nové země,
 • společně identifikovat překážky v procesu integrace i způsoby jejich překonávání,
 • zamyslet se nad migrací a jejími dopady v evropských a globálních souvislostech,
 • zamyslet se nad způsoby osobního zapojení do procesu integrace cizinců s důrazem na začleňování spolužáků - žáků s odlišným mateřským jazykem - do školního prostředí.

Leták, který shrnuje informace o workshopech, je k dispozici zde.

 

Kontakt

workshop Jan Amos e-mail: workshopy@meta-ops.cz
tel.: 777 756 858

V případě zájmu se registrujte prostřednictvím on-line formuláře.

 

Realizované workshopy

Workshopy jsou realizovány v rámci projektu Téma dne: Škola, základ integrace, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Lektorský tým workshopu s názvem I Jan Amos chodil do školy v cizině tvoří lektoři METY spolu s dobrovolníky původem např. z Vietnamu, Rumunska, Ruska, Ukrajiny a Srbska. Od roku 2014 tento tým realizoval celou řadu workshopů na základních a středních školách po celé České republice. Dvouhodinové workshopy jsou nabité skupinovými aktivitami. S žáky a studenty příslušné školy se v hravé formě probírá téma migrace a možnosti zapojení spolužáků, kteří nerozumí česky, do třídního kolektivu. Díky cizojazyčným lektorům v týmu mají žáci navíc také příležitost zažít výuku v jazyce, kterému nerozumí, a vcítit se tak na chvíli do situace žáka cizince, který nastuje do školy v cizí zemi.

workshop pro ZŠworkshop pro ZŠ

REALIZOVANÉ WORKSHOPY:

 • ZŠ a MŠ Angel Praha 12 (7.4.2015 - 2 workshopy pro 42 žáků)

Jenda, Linh a Alex vyrazili ve středu 13. května s naším workshopem na ZŠ Angel. Náš program jsme představili nejprve žákům ze 7.B a následně i ze 7.C. Alexovi se asi nejlépe podařilo účastníkům workshopu přiblížit často frustrující situaci žáků neznalých vyučovacího jazyka. Alex ve své ukázkové vyučovací hodině, vedené v ukrajinštině, neslevil ze svých nároků, vyvolával žáky a snažil se je zapojit do vyučování. Jeden ze sedmáků po několikátém neúspěšném pokusu o správné napsání správného data na tabuli podotkl ke svému spolužákovi: „hm, smazal ti to, to asi ukrajinsky znamená, že je to špatně.“ Mockrát děkujeme všem za aktivní účast a paní učitelce Kohoutové za pozvání!
„Bylo to o hodně zábavnější než ostatní projekty. Hezký bylo učení se vietnamsky.“
„Líbilo se mi...“:
„... že se tu mluvilo ukrajinsky“
„... seznamování se se skutečnými příběhy cizinců v jejich školách.“
„ ...jak jsme měli říct jak pomoct novému spolužákovi“

 • Žákovské zastupitelstvo Prahy 14 (7.4.2015 - 10 žáků)

7.4. jsme se vypravili na zasedání Žákovského zastupitelstva Prahy 14, které se konalo v DDM na Černém Mostě. Žáci - zastupitelé se o problematiku živě zajímali a zapojovali se i do diskuze o tom, jak se daří začleňovat spolužáky z jiných zemí v jednotlivých školách, které zastupují. Někteří ze "zastupitelů" měli sami zkušenost s migrací a mohli se tak s námi i svými kolegy podělit o to, co zažili na vlastní kůži.
Několik fotek z workshopu a krátkou zprávu najdete i na Facebookovém profilu Žákovského zastupitelstva Prahy 14.
„Povedený program, srozumitelné a praktické.“
„Jsem ráda, že tento workshop vedli lidi, kteří jsou doopravdy ze zahraničí a mají zkušenosti.“
„ Líbilo se mi, že jsme mohli vyjádřit svůj názor a taky, že se zapojil celý kolektiv.“

 • Euroškola Česká Lípa SOŠ - s.r.o. (30.3.2015 - 3 workshopy pro 57 studentů)

V České lípě na Euroškole nás čekaly hned tři workshopy se studenty hotelnictví (hezky popořadě 1., 2. a 3. ročník). Vyrazili jsme tedy rovnou v pětičlenném týmu Markéta, Linh, Andra, Alex, a Jenda. Hned zkraje se nás ujala báječná paní učitelka Monika Bayerová. Studenti se o téma workshopu živě zajímali a měli dobré povědomí o migraci, a to i přesto, že mezi nimi není mnoho cizinců. Úplně poprvé se nám v jedné ze tříd např. stalo, že žádný ze spolužáků, ani nikdo z jejich rodičů, nepocházel odjinud než z České republiky. V Lípě se nám každopádně i přes aprílové počasí líbilo a tímto děkujeme všem v Euroškole za jejich aktivitu a pohostinnost.
„Bylo to super, obsah byl bohatý a zábavný.“
„Všechno bylo velice zajímavé. Nejvíc se mi líbila práce ve skupině. Dozvěděli jsme se nové věci.“
„Líbilo se mi seznámení s jinými státy a také jak se cítí lidé, když přijedou do cizích zemí.“
„Nejvíce se mi líbilo 'vyučování' s Alexem. Bylo to vtipné a něco mi to i dalo.“

 • 4. ZŠ Plzeň (24.3.2015 - 2 workshopy pro 50 žáků)

Na plzeňskou 4. ZŠ jsme dorazili jako trio Andra, Linh a Jenda. Jako první nás čekala 8.B. Třída byla na naše poměry trochu divočejší, ale žáci přišli s řadou dobrých nápadů. Druhá osmička - 8.A nám připravila jeden z nejhezčích zážitků, ze všech našich workshopů. Ukázalo se, že se zapojováním spolužáků z ciziny už žáci mají spoustu zkušeností a bylo pro nás velice zajímavé a inspirativní dozvědět se o tom, jak si navzájem pomáhali, když k nim ještě na prvním stupni přišly nové spolužačky, které už jsou dnes neodmyslitelnou součástí třídy.
„Líbilo se mi, jak nám povídali o jejich příbězích.“
„Bylo to zajímavé a zábavně podané.“
„Líbila se mi výuka vietnamštiny, konečně můžu říct, že umím trochu vietnamsky.“
„Hodně jsem se dozvěděla o lidech, co přijedou žít do cizí země.“
„Líbilo se mi, že META pomáhá lidem, kteří můžou být vystrčený z kolektivu.“

Na webových stránkách 4. ZŠ Plzeň jsou k vidění fotografie z workshopů.

 • ZŠ Sunny Canadian school, Praha - Jesenice (2.3.2015 - 2 workshopy pro 33 žáků), (6.3.2015 - 2 workshopy pro 29 žáků)

Do Jesenice jsme se s naším týmem v prvním březnovém týdnu podívali hned dvakrát (tentokrát ve složení Alex, Vilena, Linh, Markéta, Jenda). V pondělí 2.3. jsme se potkali se žáky obou šestek a se sedmáky. Všichni se dobře bavili, když si mohli s Alexem vyzkoušet netradiční hodinu české vlastivědy v ukrajinštině a zjistit, že změť znaků na tabuli, kterou přečetli jako „Lexus“, ve skutečnosti znamená „ Čechy.“ V pátek 6.3. jsme navštívili 8. třídu a obě 5. třídy. Největší úspěch měl kromě hodin v ruštině s Vilenou a vietnamštině s Linh praktický nácvik migrování mezi kontinenty (zatím pravda jen v měřítku jedné školní třídy). Mezi zeměmi, do nichž by žáci sami odjeli, kdyby museli opustit Českou republiku, to mezi žáky ze Sunny Canadian na celé čáře vyhrály USA.
„nejvíce se mi líbil ten začátek, když něčemu nerozumíte“
„...jak bychom se zachovali a proč, kdybychom museli emigrovat“;
„Líbilo se mi, jak jsme se učili vietnamsky a pomáhali si ve skupinách“

Podívejte se na fotografie z workshopů na webových stránkách školy.

 • ZŠ Čelákovice, J.A. Komenského 414 (19.2.2015 - 2 workshopy pro 48 žáků)
 • ZŠ Náměstí 28. října, Žatec (17.2.2015, 16 žáků)
 • ZŠ Brána jazyků, Praha (16.12. 2014 - 17 žáků)
 • SPŠ Panská, Praha (10.12. 2014 - 16 žáků)

Do Čelákovic se s workshopem I Jan Ámos chodil do školy v cizině vydal silný lektorský tým ve složení Vilena, Polina, Linh, Alex a Jenda. O tom, co pro ně znamená mít spolužáka cizince, si s námi povídali šesťáci z 6.A i 6.B. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak by se jim vedlo ve vietnamské nebo ukrajinské škole. V Čelákovicích se nám líbilo i proto, že bylo vidět, že šesťáky téma zajímá a my jim tímto děkujeme za fajn dopoledne.
„Výborné a moc hezké. Líbilo se mi, jak na nás Linh mluvila vietnamsky. Mám kamarády Vietnamce, takže jsem trochu rozuměl.“
Na webových stránkách Euroškoly si můžete přečíst krátkou reportáž a podívat se na fotografie z workshopů.

Všem zapojeným školám děkujeme za spolupráci.