Workshop pro žáky ŽŠ a SŠ

Základním a středním školám v celé České republice nabízíme uspořádání workshopu s názvem I Jan Amos chodil do školy v cizině, který je věnován tématu integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy.

Workshop v rozsahu 2 vyučovacích hodin realizuje lektorský tým, který je sestaven z pracovníka společnosti META, dobrovolníků a cizinců. Součástí workshopu jsou zážitkové hry a diskuze s cizincem, který si procesem integrace v české škole sám prošel a dobrovolníkem, který pomáhá mladým cizincům v METĚ.

Workshop pořádáme zdarma a můžeme jej přizpůsobit potřebám a časovým možnostem každé školy.

Mezi cíle workshopu patří:

  • přiblížit a zprostředkovat žákům situaci člověka, který začíná žít, studovat či pracovat v nové (cizí) zemi,
  • společně pojmenovat důvody a okolnosti migrace a příchodu do nové země,
  • společně identifikovat překážky v procesu integrace i způsoby jejich překonávání,
  • zamyslet se nad migrací a jejími dopady v evropských a globálních souvislostech,
  • zamyslet se nad způsoby osobního zapojení do procesu integrace cizinců s důrazem na začleňování spolužáků - žáků s odlišným mateřským jazykem - do školního prostředí.

Kontakt:

e-mail: workshopy@meta-ops.cz
tel.: 777 756 858

V případě zájmu se prosím registrujte přes on-line formulář.
Leták, který shrnuje informace o workshopech, je k dispozici zde.

Realizované workshopy

Podívejte se, jak vypadaly proběhlé workshopy na různých školách po celé České republice.

Workshopy jsou realizovány v rámci projektu Téma dne: Škola, základ integrace, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.