Aktuality

Vyšel 3. Newsletter o komunitních tlumočnících - doporučení

Newsletter je dalším výstupem aktivity projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace, ve kterém nabízíme několik dobrých rad, jak úspěšně pracovat s komunitním tlumočníkem.

Leták o komunitním tlumočení pro rodiče žáků cizinců

V rámci projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace byl vytvořen leták, který informuje rodiče žáků cizinců o možnostech a službách komunitních tlumočníků ve školním prostředí. Leták v jazykovýck mutacích(CZE, ENG,RUS,ARA, MNG, VIE).

Leták o komunitním tlumočení pro oblast zdravotnictví

V rámci projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace byl vytvořen leták, který informuje zdravotnický personál, proč je důležité při komunikaci s pacienty využívat služeb komunitních tlumočníků. Leták ke stažení.

Pozvánka na přednášku „Využití interkulturní mediace ve veřejných službách – inspirace ze Španělska“

InBáze, o.s., která se věnuje etablování profese interkulturní pracovník, Vás zve na přednášku světově známého odborníka, který stál u zrodu interkulturní mediace ve Španělsku. Pozvánka ke stažení.

V příloze časopisu Řízení školy vyšel článek Tlumočníci pomáhají

Článek RNDr. Radky Balounové, Ph.D., na straně 11 -13 shrnuje zkušenost gymnázia se službami komunitních tlumočníků.

Komunitní tlumočníci mohou také překládat důležité materiály

Na webu Inkluzivní školy jsou ke stažení dokumenty obsahující základní informace o předškolním vzdělávání, které byly přeloženy komunitními tlumočníky do jazyků nejčastějších skupin migrantů v ČR.

Vyšel 2. Newsletter o komunitních tlumočnících ve školách

Newsletter je dalším výstupem aktivity projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace a jeho cílem je informovat zřizovatele škol o tom, proč je dobré podporovat školy při využívání služeb komunitních tlumočníků.

Komunitní tlumočení jako pomoc v komunikaci školy a rodičů

Až do konce roku 2014 můžeme pomoci zajistit bezplatné tlumočníky pro mateřské a základní školy na Praze 12 a pomoci tak škole a rodičům k lepší spolupráci. Tlumočníci mohou pomoci jak při individuálním kontaktu (osobním či telefonickém), tak při třídních schůzkách či školních akcích.
Pro více informací kontaktujte Lindu Tutterovou.

Odborná debata o komunitním tlumočení v Praze

V pondělí, 31. března 2014 proběhne od 16.30 do 19.30, v prostorách Ústavu translatologie (3. patro) v Praze, třetí odborná debata o komunitním tlumočení, tentokrát seznamující studenty překladatelských a tlumočnických oborů, tedy budoucí profesionály, s terénními zkušenostmi komunitních tlumočníků. Hlavním tématem této debaty bude komunitní tlumočení v oblastí školství.

Mladý Jeroným 2014. Etika a etiketa tlumočení

Dne 26. dubna 2014 pořádá Jednota Tlumočníků a Překladatelů v K-centru na Senovážném náměstí č. 23 akci pod názvem Mladý Jeroným 2014 tentokrát zaměřenou na etiku a etiketu tlumočení.

Vyšel 1. Newsletter o komunitních tlumočnících ve školách

Newsletter je prvním výstupem aktivity projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace a jeho cílem je informovat školy o tom, proč není dobré pro tlumočení využívat samotné žáky -cizince.

Pozvánka pro všechny zájemce a příznivce komunitního tlumočení v Ostravě

10. 3. 2014 v 17:00 proběhne další odborná debata pod názvem Komunitní tlumočení v teorii a praxi tentokrát na půdě Filosofické fakulty Ostravské univerzity. Na ní naváže dne 11. 3. 2014 v 9:00 také příspěvek Gabriely Gańczarczyk na konferenci Den s překladem tamtéž.

Kontakty na studenty Ústavu Translatologie FFUK - praxe v komunitním tlumočení

Zde najdete kontakty na studenty, kteří v rámci své praxe nabízejí komunitní tlumočení zdarma. Tlumočení může proběhnout na základě dohody s konkrétním tlumočníkem, dle jejich časových možností.

Prezentace z odborné veřejné debaty Komunitní tlumočení v českém prostředí

Prezentace z odborné veřejné debaty, která proběhla na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Tisková zpráva "Interkulturní pracovníci mají vlastní webovou stránku"

Tisková zpráva o webové stránce www.interkulturnimediace.cz, kde jsou shromážděny informace o nástrojích podpory vzájemného soužití v interkulturní společnosti, jakými jsou interkulturní mediace, interkulturní práce a komunitní tlumočení.

Pozvánka pro všechny zájemce a příznivce komunitního tlumočení v Olomouci

27. února se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého (KA-AULA) budou konat dvě prezentace spojené s debatami o komunitním tlumočení. Veřejné debaty jsou součástí aktivity projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace . První část s názvem Komunitní tlumočení v českém prostředí začne v 9.45 a bude na ní navazovat část druhá s názvem Komunitní tlumočení v praxi zaměřená především na specifika tlumočení pro rusky a ukrajinsky mluvící klienty.

Srdečně vás zveme!

Kurz Komunitní tlumočení I na UTRL

Ústav translatologie nabízí v letním semestru kurz Komunitní tlumočení I, který bude probíhat jako součást našeho projektu Komunitní tlumočení ve víru integrace. Více informací zde

Tiskové zprávy projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci

Průběžná a závěrečná zpráva projektu, ve kterém byli komunitní tlumočníci proškoleni a získali praxi.

Interkulturní mediace

Webová stránka projektu s názvem „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“, jehož cílem je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi s novým pracovním názvem interkulturní pracovník v ČR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

Komunitní tlumočníci, interkulturní asistenti a interkulturní mediátoři

Klub Hanoi vydal v rámci projektu Podpora interkulturních asitentů letáky, které přibližují dovednosti jednotlivých profesí. Letáky byli vytvořeny i ve vietnamské, čínské, ukrajinské, ruské a mongolské jazykové verzi a jsou ke stažení na stránkách Klubu Hanoi.