7. dubna organizujeme kurz: Specifika sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání - ZRUŠENO

Vzhledem k nouzovému stavu rušíme kurz "Specifika sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání". Náhradní termín bude vypsán ihned, jakmile bude možné ho realizovat. Děkujeme za pochopení. 30.3.2020.

Zveme sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další zájemce o téma migrace na kurz: Specifika sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání (akreditace MPSV č. A2019/0122-SP/PC/PP), který se koná 7. dubna 2020 od 9:00 do 16:30.

Cílem kurzu je prohloubit znalosti účastníků v oblasti migrace se zaměřením na práci s klienty, zejména s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Klademe důraz na oblast vzdělávání a multidisciplinární spolupráci při řešení konkrétních situací. Účastníci dostanou přehled dostupných služeb pro cizince.

Kurz vedeme interaktivní formou. Získané znalosti jsou demonstrovány na kazuistikách a aplikovány při řešení modelových situací, případně na reálných problémech z praxe účastníků. Kurz zakončíme simulovanou případovou konferencí. Součástí aktivit je také jejich následná reflexe a sdílení zkušeností účastníků.

Místo konání: META, o.p.s., Praha 3, Žerotínova 35 mapa

Cena: zdarma, účastnický poplatek těchto termínů hradí MHMP v rámci plnění Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2019

Registrace: zde

Více informací o kurzu.

Pro více informací o kurzech pro sociální pracovníky kontaktujte Anastasii Avdějevu na e-mail: avdejeva@meta-ops.cz, tel. (+420) 775 418 258.