Připravujeme cyklus tří akreditovaných seminářů pro pedagogické pracovníky v Jihomoravském kraji

Semináře obsahují teoretická východiska dané problematiky a zároveň praktické zaměření na konkrétní problémy pedagogů českých škol při jejich práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Více o obsahu a akreditacích jednotlivých seminářů se dozvíte zde. Semináře je možné absolvovat jako cyklus nebo jednotlivě.
Registrace do jednotlivých seminářů je již zahájena.

 

 

  • Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem

2. 10. 2014
Přihláška ZDE

  • Výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka

8. 10. 2014
Přihláška ZDE

  • Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce

14. 10. 2014
Přihláška ZDE

Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, administrativní centrum, Cejl 73, Brno (místnost č. 119)
Čas: 10:00 – 17:00
Poplatky: Účastnický poplatek za osobu je Kč 800,- za 1 seminář

Po absolvování každého semináře obdrží účastník certifikát. Pro jeho získání je nutné absolvovat seminář v plné délce.
Podívejte se na pozvánku