Co je a co není metodika Hello Czech Republic

Hello Czech Republic je metodická příručka určená zejména učitelům základních a středních škol, kteří chtějí ve svých třídách kultivovat diskuzi na témata uprchlictví, odcizení, identita, práce s předsudky a stereotypy či zajištění bezpečného prostředí ve škole.

Příručku pro UNHCR adaptovala společnost META ve spolupráci s pedagogy na základě švédské předlohy Hej Sverige vytvořené neziskovou organizací Friends. Její součástí je komiks Jednou se zase setkáme, Sanam a krátký film Šádí, které přibližují na skutečném příběhu situaci uprchlíků přicházejících do Evropy.

Uprchlictví ale není jediným tématem příručky. Aktivity vedou především k:

  • přemýšlení nad kulturní identitou,
  • přijímání odlišnosti,
  • adaptaci na nové prostředí,
  • práci s urážlivými poznámkami,
  • kritickému zkoumání médií, i názorů v diskuzi, která se kolem těchto témat vede.

Metodika svým obsahem i aktivitami umožňuje učitelům zprostředkovávat jeden ze základních cílů vzdělávání, tedy „vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi“ (RVP ZV). Zároveň příručka odpovídá na reálné situace našich škol, do nichž dochází tisíce dětí s migrační zkušeností.

Příručka Hello Czech Republic není materiálem, který by předával informace či „ideologická východiska“ ve zmiňovaných tématech. Důležitý je naopak přístup a způsob vedení diskuzí o tématech, klíčová je role učitele, který si sám volí aktivitu, která mu „sedne“. Role učitele není být expertem, který vysvětluje, jak se věci mají, ale průvodcem procesem poznávání a učení se. Učitel otevřenými otázkami vede žáky k tomu, aby si na danou věc udělali vlastní názor, diskutovali, analyzovali fakta a dospěli tak k odpovědím sami. Práce s materiály nesměřuje v žádném případě k tomu, abychom žákům říkali, co si mají či nemají o konkrétní otázce myslet. Vede ke kritické analýze informací, názorů, na jejichž základě si dělají vlastní názor.

Další relevantní články: