Hledáme lektora/ku workshopů o migraci a integraci

META je zavedená nezisková organizace, kde už více než 15 let pomáháme mladým cizincům rozvíjet jejich potenciál ve škole i v práci. Kromě poskytování odborného sociálního poradenství podporujeme pedagogy a školy při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem formou konzultací, metodické podpory a seminářů. Pořádáme aktivity pro veřejnost, abychom napomáhali otevřenému dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

V tuto chvíli rozšiřujeme lektorský tým a hledáme kolegy a kolegyně na pozici Lektor/ka workshopů pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.

Jde o interaktivní a zážitkové setkání, které realizujeme v rámci projektu „Jako Ty“ pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Na workshopu žáci a studenti mapují, rozšiřují a prohlubují své znalosti o tématu migrace a integrace mladých cizinců. V bezpečném prostředí si mohou sami vyzkoušet setkání s jinakostí a neporozuměním a na základě prožité zkušenosti vymýšlet způsoby, jak mohou pomoci novým spolužákům z ciziny adaptovat se ve škole. Cílem je posílit v účastnících otevřenost, dialog, respekt, spolupráci, kritické myšlení a chápání jinakosti a rozmanitosti.

Co budete dělat?
• podílet se na výběru konkrétních aktivit a připravovat finální verze před každým workshopem, aby byl škole „na míru“
• spolulektorovat ve dvou až tříčlenném týmu

Jak si Vás představujeme?

• studujete nebo jste absolvoval/a pedagogiku, učitelství, psychologii, sociální práci či jiný humanitní obor
• jste komunikativní, aktivní, kreativní
• umíte spolupracovat v týmu a naslouchat
• baví Vás práce s mladými lidmi
• zajímá Vás téma migrace, integrace cizinců a interkulturality

Výhodou je, pokud
• máte zkušenost se zážitkovou pedagogikou, lektorováním (např. workshopů primární prevence ale třeba i jazyků) či prací s mládeží ve volnočasovém klubu či skupině

Co za to?
• smysluplná pracovní zkušenost
• proškolení v oblasti migrace a integrace cizinců a v lektorských technikách
• odborné vedení, které pomůže rozvíjet Vaše schopnosti
• účast v kreativním procesu tvoření workshopu
• příležitostní práce na DPP a finanční ohodnocení ve výši  závislé na předešlé praxi

Pokud myslíte, že by Vás nabízená práce bavila a hodil/a byste se na ni, pošlete nám své CV a motivační dopis na omastova@meta-ops.cz, určitě se Vám ozveme zpět. Vybrané zájemce pozveme na pohovor a následně (na přelomu ledna a února) na třídenní školení. Po školení proběhne finální výběr lektorů/ek.