Kulaté stoly METY znovu otevírají téma vzdělávání žáků s OMJ ve vybraných krajích

Stejně jako vloni pořádá META čtyři kulaté stoly k zavádění jazykové podpory pro děti a žáky bez znalosti češtiny ve vybraných krajích – Ústeckém, Plzeňském, Středočeském a v hl. m. Praha. Zástupci METY debatují s aktéry ve vzdělávání, sbírají podněty a předávají svou zkušenost se zaváděním organizace a realizace výuky češtiny jako druhého jazyka ve školách.

Kulatý stůl v Ústí nad Labem proběhl již v říjnu. Navázal na setkání místní platformy, jejíž vznik inicioval loňský kulatý stůl a organizaci zajistila Poradna pro integraci. Za tu vystoupila Daniela Hrdličková, která účastníkům představila aktuální situaci v kraji, počty seminářů a proškolených pedagogů v tématu vzdělávání dětí a žáků cizinců. Další mluvčí byla Eva Reicheltová, ambasadorka METY a pracovnice sociálního odboru Městského úřadu Jirkov, která prezentovala svou zkušenost se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem ve svém městě. Kristýna Titěrová pak za METU otevřela debatu představením konceptu intenzivní výuky češtiny jako druhého jazyka, který organizace pilotovala na dvou ZŠ. Setkání se účastnili zástupci škol, pedagogicko-psychologických poraden, krajského úřadu a NNO. Panovala všeobecná shoda na potřebnosti projektů zaměřených na podporu jazykové přípravy pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Ukázaly se i překážky, se kterými se školy potýkají - jednak jde o neinformovanost některých pedagogů o možnostech financování jazykové přípravy anebo obtížná komunikace se zřizovateli škol.

Ve středočeském kraji proběhne kulatý stůl v rámci konference Krajského akčního plánu. Více k programu konference a kulatému stolu najdete zde. Následují kulaté stoly v Plzni a v Praze.

Praha:
Kulatý stůl na téma začleňování a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

29. listopadu 2018, od 14:00 do 16:00
Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1 – Nové město
Pozvánka ke stažení
Přihlásit se

Plzeň:
Kulatý stůl na téma začleňování a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

5. prosince 2018, od 13:00 do 16:00
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, zasedací místnost č. 18
Pozvánka ke stažení
Přihlásit se

 

Kulaté stoly jsou realizovány v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo

 

 

META definovala Strategické cíle pro rozvoj jazykové přípravy pro roky 2018-2020, které reflektují potřebu škol a žáků s odlišným mateřským jazykem v oblasti organizace a realizace výuky češtiny jako druhého jazyka a potřebu jejich ukotvení ve vzdělávacím systému.