Kulatý stůl na téma: Pozice asistenta pedagoga v procesu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem

Zveme Vás na kulatý stůl v Praze, který se uskuteční ve čtvrtek 11. 12. 2014, v Goethe Institutu (konfereční místnost, od 13:00 do 16:30). Registrace možná on line do 09. 12. 2014. Počet míst je omezen.

Kulatý stůl bude zaměřen na pozici asistenta pedagoga v procesu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen s OMJ) s důrazem na asistenta dvojjazyčného.

Cílem kulatého stolu je především rozvinutí odborné diskuse zkušených asistentů pedagoga a klíčových aktérů integračního a vzdělávacího procesu žáků s OMJ, kteří jsou činní zejména v oblasti zřizování pozic a následné podpory asistentů pedagoga pro tyto žáky.
Tato akce se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana PhDr. Marcela Chládka MBA.

V rámci projektu Téma dne: Škola, základ integrace budou, v období od října roku 2014 do června roku 2015, realizovány celkem čtyři kulaté stoly věnované tématu vzdělávání a začleňování žáků s OMJ, a to v Ústí nad Labem, Plzni, Liberci a Pardubicích. Pátý kulatý stůl budeme pořádat v Praze a bude specificky zaměřený na pozici dvojjazyčného asistenta pedagoga v procesu vzdělávání a začleňování žáků s OMJ.

V rámci kulatých stolů budou představeny a distribuovány dvě publikace, které společnost META, o.p.s. k danému tématu připravila. Jedná se především o Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Systémová doporučení
a
Hledá se dvojjazyčný asistent..

 

Kontaktní osoba
Projektová koordinátorka: Markéta Votavová
tel.: 775 737 678

Podívejte se na pozvánku a anotaci.
Datum konání akce: 11. 12. 2014, od 13:00 do 16:30
Adresa konání akce: Goethe Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1.

Projekt Téma dne: Škola, základ integrace je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.