Kulatý stůl v Praze

11. prosince jsme v Goethe institutu pořádali kulatý stůl, který byl zaměřen na pozici asistenta pedagoga v procesu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Speciální důraz byl pak kladen na dvojjazyčné asistenty pedagoga.

Všem hostům a řečníkům děkujeme.

Více informací zde
Na fotky z kulatého stolu se můžete podívat na našem facebooku.