Kurz pro pedagogy pražských ZŠ a SŠ Čeština jako druhý jazyk

META, o.p.s. nabízí kurz pro pedagogy ZŠ a SŠ z Prahy, kteří se zajímají o specifika výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a komunikační přístup ve výuce.

Vyzkoušíte si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ a jak využívat přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích. Získáte nástroje pro vyučování češtiny jako druhého jazyka v prostředí běžných škol.

Datum: 24. října, 8., 22. a 29. listopadu a 13. prosince 2018, vždy 14:00 - 17:15
Místo: Evropský Dům, Jungmannova 745/24, 110 00 Nové Město a Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Lektoruje: Mgr. Barbora Nosálová
Cena: zdarma
Registrace: zde

* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Podrobnější informace o kurzu zde.