Kurz pro sociální pracovníky pro práci s cizinci v oblasti vzdělávání

Nabízíme poslední volná na akreditovaném kurzu Specifika sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání. Vybírat můžete ze dvou termínů 1.11.2019 nebo 5.11.2019, vždy od 9:00 do 16:30. Kurz je pro účastníky zdarma, náklady hradí MHMP v rámci plnění Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2019.

Kurz Specifika sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání (akreditace MPSV č. A2019/0122-SP/PC/PP)

ROZSAH: 8 vyučovacích hodin

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším zájemcům o téma migrace.

Cílem kurzu je prohloubit znalosti účastníků v oblasti migrace se zaměřením na práci s klienty, zejména s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Důraz je kladen na oblast vzdělávání a multidisciplinární spolupráci při řešení konkrétních situací. Účastníci dostanou přehled dostupných služeb pro cizince.

Podmínky získání certifikátu: účast na celém kurzu, aktivní participace na modelových situacích.

Kurz je veden interaktivní formou, získané znalosti jsou demonstrovány na kazuistikách a aplikovány při řešení modelových situací, případně na reálných problémech z praxe účastníků. Kurz je zakončen simulovanou případovou konferencí. Součástí aktivit je také jejich následná reflexe a sdílení zkušeností účastníků.

Aktuálně nabízíme tyto termíny:
1. 11. 2019 od 9:00 do 16:30
5. 11. 2019 od 9:00 do 16:30
Místo konání: META, o.p.s., Praha 3, Žerotínova 35 mapa
Cena: zdarma, účastnický poplatek těchto termínů hradí MHMP v rámci plnění Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2019
Registrace: zde

Pro více informací o kurzech pro sociální pracovníky kontaktujte Evu Kalinovou, e-mail: kalinova@meta-ops.cz, tel. (+420) 775 418 258.