Kurz Specifika sociální práce s cizinci

Kurz Specifika sociální práce s cizinci (akreditace MPSV č. 2014/1177-PC/SP/PP) je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším zájemcům o téma migrace.

Cílem kurzu je prohloubit znalosti účastníků v oblasti migrace se zaměřením na práci s klienty, zejména s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Důraz je kladen na oblast vzdělávání a multidisciplinární spolupráci při řešení konkrétních situací. Kurz nabídne také rozšíření znalostí relevantní cizinecké a školské legislativy. Účastníci dostanou přehled dostupných služeb pro cizince.

Kurz je veden interaktivní formou, získané znalosti jsou demonstrovány na kazuistikách a aplikovány při řešení modelových situací, případně na reálných problémech z praxe účastníků. Kurz je zakončen simulovanou případovou konferencí. Součástí aktivit je také jejich následná reflexe a sdílení zkušeností účastníků.

Podmínky získání certifikátu: účast na celém kurzu, aktivní participace na modelových situacích.

KDY: 8.12.2017, 9:00 - 17:00
KDE: META, o.p.s., V Tůních 10, Praha 2
CENA: zdarma

Kurz je zdarma, účastnický poplatek hradí MHMP v rámci plnění Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2017.

V případě zájmu se prosím registrujte ZDE