META bilancuje 2019 a přeje šťastný nový rok

Hned zkraje roku jsme s Tigranem Hovakimyanem pokřtili unikátní učebnici češtiny pro středoškoláky Levou zadní I.

V Praze je téměř polovina všech dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem) z celé České republiky a dostatečné a systémové pomoci v rozvoji češtiny se jim, ani jejich učitelům, zdaleka nedostává, podnikáme proto takové kroky, které k zajištění systematické podpory povedou.

I když nás tento rok potkalo mnoho přelomových změn, stálice zůstávají, jako třeba poradenství pro pedagogy napříč stupni.

"Vy jste taková moje dobrá víla na telefonu, já jsem moc ráda, že se nám věnujete a neodbudete nás." Řekla nám pracovnice pedagogicko-psychologické poradny.

Letos jsme odstartovali první přípravný kurz k maturitě z ČJL, kde každé pondělí maturanti cvičí a cvičí, kromě dřepů samozřejmě také slohovky.

"META existuje už 15 let a já jsem tady 24. Škoda, že nebylo tady, když já jsem dorazila, protože já bych mluvila v daleko lepší češtině, než mluvím teď. Nebuď jako já. Učit, šup!"
Řekla nám na kameru letos na NGO Marketu Tonya Graves a doporučila učebnici češtiny Levou zadní.

Jsme rádi, že můžeme nabízet všechny naše služby pod jednou střechou, setkávají se tak u nás všichni pracovníci, klienti, studenti, děti, učitelé, lektorky…, a to díky tomu, že jsme od léta na nové adrese na pražském Žižkově.

I v roce 2019 jsme dávali podněty ke změně systému podpory dětí a žáků s OMJ ve vzdělávání, jednali jsme s MŠMT, některými krajskými úřady, pražským magistrátem a neúnavně dávali podněty přes výbory Úřadu vlády a nakonec jsme se pustili i do schůzek s poslanci.

Studenty s OMJ na středních školách propojujeme s jejich vrstevníky formou Buddy programu a P.S. další kámoši se stále hledají!

Oblékli jsme nový trendy kabát, ten starý byl sice ještě hřejivý, ale místy už ošoupaný a malý, nový vizuál si pohrává s diakritikou, znaménky a symboly a akcentuje tak důležitost znalosti jazyka jako prostředku pro začlenění do společnosti.

V Nymburce se děti s OMJ schází v Čtenářském klubu a Předškoláčkovi pro cizince v místním Domě dětí a mládeže.

Díky 6 dobrovolníkům, kteří naplánovali 5 akcí volnočasového klubu Čekuj! aneb Česká kultura jinak, se většinová společnost a cizinci přiblížili sobě navzájem a také české kultuře.

Uspořádali jsme workshop k tomu, kdy využívat Plán pedagogické podpory, kdy Individuální vzdělávací plán a kdy Plán jazykové podpory.

Stále volají noví a noví učitelé, kteří hledají pomoc v nové situaci, ale je i dost těch, co se dobře orientují a potřebují jen drobná vysvětlení nebo se zajímají o nové materiály a publikace.

Vydali jsme Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s OMJ a stáhnout ho, stejně jako spoustu dalších užitečných materiálů, lze na našich stránkách.

V květnu jsme uspořádali konferenci s mezinárodní účastí: Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách: aktéři změn, která se dost vydařila a pojala začleňování dětí s OMJ komplexně.

Často si s námi chtějí učitelé popovídat o tom, co je trápí nebo se ujistit, že postupují správně, a my je rádi vyslechneme, podpoříme a doporučíme, co jim jejich nesnadnou práci může ulehčit.

23 zájemců o profesi dvojjazyčného asistenta pedagoga jsme vyškolili letos a budeme v tom pokračovat i v příštím roce, těší nás totiž, že mnohé školy asistenty pedagoga ve svých třídách vítají a zajímají se o práci s nimi, natočili jsme proto i několik videí.

Radost nám dělají reakce učitelů jako je např. tato „Mockrát děkuji za poskytnuté odkazy, je toho tolik, až oči přecházejí. Děkuji, je skvělé, že jste a vím, na koho se obrátit.“

Napsali jsme Průvodce začleňováním žáků s OMJ, ve kterém shrnujeme naše dosavadní zkušenosti a který vyjde na začátku roku 2020.

V METĚ se letos doučovalo o sto šest, a to díky 40 dobrovolníkům, kteří svůj volný čas věnovali dětem, které tak na vzdělávání nebyly samy a měly se na koho obrátit.

Na 65 seminářích jsme vyškolili 382 pedagogů, o téma začleňování v MŠ byl nebývalý zájem a museli jsme zrealizovat několik přídavků a vytvořili jsme nový workshop pro super pokročilé.

Ve čtyřech krajích jsme ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR sbírali data o počtech a potřebách žáků s OMJ na ZŠ a získali tak zajímavá zjištění.

Bylo nás letos opět slyšet a bylo nás i vidět, blýskli jsme se v pořadu České televize Sousedé a v Českém rozhlase v pořadu Mezi námi a v médiích zaměřených na vzdělávání jsme publikovali několik článků.

Na kurzu k práci s cizinci ve vzdělávání jsme proškolili sociální pracovníky a hodně jsme se naučili i my od nich.

Ve spolupráci s Kanceláří Veřejného ochránce práv chystáme na 21. ledna 2020 konferenci Neznalost jazyka neomlouvá?!.

Na dubnové Čekuj! akci jsme šířili slávu obložených chlebíčků.

Přípravný kurz češtiny s námi před prázdninami úspěšně ukončilo všech 24 studentů, kteří k naší velké radosti šli studovat střední školy.

V nových prostorách máme tolik místností k využití, že jsme je museli pojmenovat a vybrali jsme přírodní barvy, semináře tak najdete v Jantarové, dobrovolníky v Mechové nebo Jasmínové a poradenství pro učitele "na drátě i bez drátu" v Malinové.

A na závěr děkujeme všem, kteří jsou v tom s námi a pohámají nám ve vzdělávání a začleňování dětí a žáků, kteří se potřebují učit česky. Přejeme všem krásné a klidné Vánoce a šťastný a rozmanitý nový rok.

 

© FOTO
Naďa Runštuková, Hanka Marková, Míša Jiroutová