META bilancuje aneb jaký byl rok 2018

META roste a rozrostla se i během roku 2018, je nás teď víc než 30, rostou i počty dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách i počty motivovaných a aktivních učitelů, ředitelů, výchovných poradců a psychologů, kteří chtějí dětem s nedostatečnou či žádnou znalostí češtiny pomoci začlenit se do vzdělávání.

Letos jsme se, coby registrovaní vydavatelé, činili a vydali 8 publikací, od metodik po učebnici češtiny jako druhého jazyka.

V našich neustále naplněných učebnách a konzultačních místnostech se dveře netrhnou, je to dobrá zpráva, že jsme užiteční, a je to také důvod, proč voláme po systémových změnách.

Definovali jsme Strategické cíle pro rozvoj jazykové přípravy dětí s OMJ, které komunikujeme s klíčovými aktéry ve vzdělávání, chceme totiž, aby se školám dostávalo legislativní i metodické podpory a dětem výuky češtiny jako druhého jazyka v dostatečném rozsahu.

V červnu jsme uspořádali dvoudenní mezinárodní konferenci ke vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem a zprostředkovali tak svou i zahraniční zkušenost.

„Došlo mi, jak moc jsem ztracená, ne, ztracená ve tmě. Jakoby mou duši zotročily cizí věty a já měla temno před očima. Nemohla jsem říct nic, jak jsem slýchávala od okolí, ta holka nevyžbletne ani ň. Avšak já bych bývala ráda mluvila, jenže za vysokými zdmi nikdo neslyšel má tichá a nejistá slova.“
Napsala 16letá Eliška z Berouna v povídce Ztraceno v překladu a vyhrála s ní literární soutěž Čeština je i můj jazyk.

Znovu jsme letos začali vzdělávat dvojjazyčné asistenty pedagoga, kteří se ukazují jako důležitý prvek při účinném vzdělávání dětí s OMJ.

Při práci s dětmi v MŠ se spotřebovalo hodně pastelek a lepidel, odborné pracovnice byly mnohokrát poraženy při hrách pexesa a nazpívaly něco přes 100 minut, což je více než dvě průměrná hudební CD, repertoár pravidelně obměňují a pastelky s lepidlem snad přinese Ježíšek.

Pro pedagogické pracovníky jsme během roku zrealizovali 74 otevřených seminářů v 8 městech České republiky, snědlo se cca 20 kg jablek a vypilo na 30 l mléka zamíchaného do kávy.

Dostali jsme se zase o něco víc do povědomí středoškolských pedagogů, na jaře jsme pro ně odpilotovali zbrusu nový seminář Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ, užili jsme si ho 3x v Praze a 2x jsme za Vámi vycestovali mimo Prahu.

Nadále poskytujeme kvalitní metodickou podporu a poradenství mateřským, základním a středním školám po celé ČR, školy se na nás obracejí, provolali jsme spolu desítky hodin, napsali si stovky e-mailů a prohovořily nejednu přestávku.

Stále tuníme portál pro učitele www.inkluzivniskola.cz, aktualizujeme, doplňujeme, přehazujeme, upravujeme, rozšiřujeme, měníme i zachováváme, jen letos jsme přidali 80 nových výukových materiálů a 30 stávajících vylepšili.

Pedagogové najdou na webu METY přehledné FAQ (čti „ef ej kjů“, nikoli „fak“), tedy často kladené dotazy a odpovědi na ně, ovšem terapeutických telefonátů a milých povzbuzujících slov se v komunikaci s nimi stejně nehodláme vzdát.

Pro zainteresovanou veřejnost jsme otevřeli ožehavá témata, jako jsou adekvátní výuka češtiny jako druhého jazyka pro všechny žáky bez znalosti češtiny, jednotné přijímačky na SŠ, drop-out a maturita z českého jazyka a literatury.

Po roce jsme znovu uspořádali 4 kulaté stoly, díky kterým se nám podařilo do diskuze vtáhnout ještě více lidí než vloni a učinit vzdělávání žáků s OMJ významnějším tématem.

Náš dík si zaslouží klienti registrované služby pro cizince, jejichž přízeň je pro nás důkazem smysluplnosti naší práce a velkou odměnou pro celý tým.

Veřejnosti jsme nabídli 12 akcí klubu ČEKUJ!, kde představujeme českou kulturou, zúčastnilo se jich 223 lidí včetně dobrovolníků a zaměstnanců METY (Čechů i cizinců), nejvíce nalákala procházka po pražském židovském městě.

Dobrovolnictví v METĚ byla letos pecka, pomáhalo nám 47 dobrovolníků, 33 z nich doučovalo (nejčastěji češtinu) celkem 46 žáků ZŠ a SŠ z různých koutů světa, 13 dobrovolníků se podílelo na akcích klubu ČEKUJ! a 7 pomohlo s nejrůznějšími činnostmi od vedení cvičných pohovorů po asistenci na kurzech češtiny, všem patří obrovské díky, bez jejich pomoci by naše práce nebyla úplná.

Od Plzně po Opavu můžete potkat našich 12 ambasadorek, které se věnují začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem.

Cílem naší práce je, aby nás nebylo potřeba, ale když už nás třeba je, jsme moc rádi, že můžeme být užiteční a pevně věříme, že budeme mít příležitost Vás o tom přesvědčit i v následujícím roce!

 

FOTO
©Naďa Runštuková ©Kristýna Slavatová ©Hana Marková ©Ondřej Titěra ©Anežka Polášková ©Jakub Hrab