Projekt Dvojjazyční asistenti do škol (DAP)

Společnost META nabízí první ze dvou kurzů pro dvojjazyčné asistenty pedagoga realizovaných v projektu Dvojjazyční asistenti do škol, který proběhne v období od 30. října 2018 do 20. února 2019 vždy odpoledne jednou týdně. V rámci projektu bude kurz pro účastníky zdarma.

Jeho rozsah je celkem 63 vyučovacích hodin. Jedná se o komplexní vzdělávací program, po jehož absolvování budou asistenti schopni efektivně pomáhat dětem a žákům s OMJ se vzděláváním, s osvojením češtiny a se začleněním do třídního kolektivu. Stanou se kompetentními spolupracovníky učitelů a partnery pro rodiče dětí a žáků s OMJ.

Pozor, nejedná se o kvalifikační, ale pouze o doplňkový kurz (kvalifikaci potřebnou pro vykonávání povolání asistenta pedagoga vymezuje zákon 563/2004 Sb. § 20).

Anotaci kurzu naleznete zde

V souvislosti s nedostatkem těchto asistentů udělá META i vlastní nábor přímo v komunitách cizinců. Cennou informací pro nás bude Vaše poptávka po asistentech s konkrétními jazykovými kompetencemi, tedy jakým druhým jazykem, kromě češtiny, by měli asistenti ve Vaší škole ideálně disponovat.

Asistent pedagoga - ilustrační foto Asistent pedagoga - ilustrační foto

REGISTRACE

Kurz v současné době probíhá a registrace na toto pololetí je uzavřena. Stejný kurz proběhne v příštím roce od února do května 2019.

Finance na zajištění dvojjazyčných asistentů pedagoga

O finanční prostředky na mzdy asistentů v Praze bude možno zažádat prostřednictvím výzvy č. 49, Inkluze a multikulturní vzdělávání II, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, která bude koncipována stejně jako již ukončená výzva č. 28. Bližší informace naleznete zde. V současné době aktuální výzva č. 49 bude vyhlášena 17. 10. 2018 a příjem žádostí o podporu bude ukončen 30. 5. 2019 (http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev/). Pokud budete potřebovat, se zpracováním žádosti o financování DAP Vám rádi pomůžeme.

INFORMACE O KURZU

KDY: 30. 10. 2018 - 20. 2. 2019
KDE: Praha, konkrétní místo bude upřesněno
ROZSAH: 63 vyučovacích hodin (42 hodin prezenční semináře, 21 hodin praxe)
CENA: zdarma
POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
* kurz je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

ROZVRH

út 30. 10. 2018, 14:15-15:50 Pozice a role asistenta v české škole I. (rozsah: 2 hod.)
čt 8. 11. 2018, 13:45-17:00 Pozice a role asistenta v české škole II. (rozsah: 4 hod.)
st 14. 11. 2018, 13:45-17:00 Cílová skupina – dítě/žák s odlišným mateřským jazykem I. (rozsah: 4 hod.)
út 20. 11. 2018, 13:45-15:25 Cílová skupina – dítě/žák s odlišným mateřským jazykem II. (rozsah: 2 hod.)
30. 11. 2018, 13:45-15:25 První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ (rozsah: 2 hod.)
po 3. 12. 2018, 13:45-17:00 Výuka češtiny jako druhého jazyka I. (rozsah: 4 hod.)
st 12. 12. 2018, 13:45-17:00 Výuka češtiny jako druhého jazyka II. (rozsah: 4 hod.)
st 19. 12. 2018, 13:45-17:00 Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. (rozsah: 4 hod.)
st 2. 1. 2019, 13:45-17:00 Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem II. (rozsah: 4 hod.)
út 15. 1. 2019, 13:45-17:00 Osobnostní rozvoj a práce s předsudky (rozsah: 4 hod.)
út 22. 1. 2019, 13:45-17:00 Komunikace a spolupráce s učitelem (rozsah: 4 hod.)
út 29. 1. 2019, 13:45-17:00 Komunikace s rodiči dětí/žáků s OMJ a jejich podpora (rozsah: 4 hod.)
st 20. 2. 2019, 14:00-19:00 Závěrečná zkouška (rozsah: 0,5 hod.)

KONTAKT

Pro více informací kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu Hanu Víznerovou, tel. 608 956 542, e-mail: viznerova@meta-ops.cz.

Kurz se koná v rámci projektu Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.