Projekt Dvojjazyční asistenti do škol pokračuje

Nabízíme druhý ze dvou kurzů pro dvojjazyčné asistenty pedagoga realizovaných v projektu Dvojjazyční asistenti do škol, který proběhne od března do května 2019, vždy odpoledne jednou týdně. V rámci projektu bude kurz pro účastníky zdarma.

Rozsah kurzu je celkem 63 vyučovacích hodin. Jedná se o komplexní vzdělávací program, po jehož absolvování budou asistenti schopni efektivně pomáhat dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se vzděláváním, s osvojením češtiny a se začleněním do třídního kolektivu. Stanou se kompetentními spolupracovníky učitelů a partnery pro rodiče dětí a žáků s OMJ.

Základní informace o kurzu
KDY: březen až květen 2019, bude upřesněno
KDE: Praha, konkrétní místo bude upřesněno
ROZSAH: 63 vyučovacích hodin (42 hodin prezenční semináře, 21 hodin praxe)
CENA: zdarma (počítejte s uhrazením zálohy, která Vám bude na konci kurzu vrácena)
POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
* kurz je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy
Pozor, nejedná se o kvalifikační, ale o doplňkový kurz (kvalifikaci potřebnou pro vykonávání povolání asistenta pedagoga vymezuje zákon 563/2004 Sb. § 20).

Máte zájem absolvovat kurz? Registrujte se zde.
Formulář je nutno vyplnit, abyste mohl/a být zařazen/a do výběrového řízení.
Působíte na škole a hledáte dvojjazyčné asistenty nebo chcete dovzdělat ty stávající? Registrujte se zde.

Požádejte si v lednu o finance na asistenty v Praze
O finanční prostředky na mzdy asistentů v Praze bude možno zažádat prostřednictvím výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, která bude vyhlášena 7. ledna 2019 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Bližší informace naleznete na webu peníze pro Prahu. Obraťte se na koordinátorku projektu, budete-li chtít se zpracováním žádosti pomoci.

Kontakt
Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Annu Kouckou
Tel.: 608 956 542
E-mail: koucka@meta-ops.cz

 

Kurz se koná v rámci projektu Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.