Kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga - registrace ukončena

Nabízíme druhý ze dvou kurzů pro dvojjazyčné asistenty pedagoga realizovaných v projektu Dvojjazyční asistenti do škol, který proběhne od 4. 3. do 10. 6. 2019, vždy odpoledne jednou týdně. V rámci projektu bude kurz pro účastníky zdarma.

Rozsah kurzu je celkem 63 vyučovacích hodin (42 hodin semináře, 21 hodin praxe). Jedná se o komplexní vzdělávací program, po jehož absolvování budou asistenti schopni efektivně pomáhat dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se vzděláváním, s osvojením češtiny a se začleněním do třídního kolektivu. Stanou se kompetentními spolupracovníky učitelů a partnery pro rodiče dětí a žáků s OMJ.

Pozor, nejedná se o kvalifikační, ale o doplňkový kurz (kvalifikaci potřebnou pro vykonávání povolání asistenta pedagoga vymezuje zákon 563/2004 Sb. § 20).

Základní informace o kurzu
KDY: 4. 3. – 10. 6. 2019 (první seminář proběhne 11. 3.) více viz časový rozvrh
KDE: IPR Praha - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00, Praha 1 mapa
ROZSAH: 63 vyučovacích hodin (42 hodin prezenční semináře, 21 hodin praxe)
CENA: zdarma (počítejte s uhrazením zálohy, která Vám bude na konci kurzu vrácena)
OČEKÁVÁME OD VÁS: dobré zvládnutí českého jazyka (alespoň na úrovni B1) a jednoho cizího jazyka, vzdělání potřebné pro vykonávání práce asistenta pedagoga nebo ochotu vzdělávat se dál
POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 (Výběr účastníků kurzu proběhne v průběhu měsíce února 2019.)
* kurz je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Registrace
Regisrace je ukončena.

Požádejte si v lednu o finance na asistenty v Praze
O finanční prostředky na mzdy asistentů v Praze bude možno zažádat prostřednictvím výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, která bude vyhlášena 7. ledna 2019 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Bližší informace naleznete na webu peníze pro Prahu. Obraťte se na koordinátorku projektu, budete-li chtít se zpracováním žádosti pomoci.

Kontakt
Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Hanu Víznerovou
Tel.: 608 956 542
E-mail: viznerova@meta-ops.cz

 

Kurz se koná v rámci projektu Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.