Seminář pro pedagogy pražských SŠ Jak podpořit žáky s OMJ - 21. listopadu 2018

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

REGISTRACE: zde

KDY: 21. listopadu 2018, 9:00 - 16:00
KDE: Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
Lektoruje: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Blanka Blažková
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Podrobnější informace o tomto semináři: zde