Seminář pro pedagogy z celé ČR Výuka češtiny jako druhého jazyka - registrace

Pro pedagogy z celé ČR nabízíme seminář Výuka češtiny jako druhého jazyka

Cílem semináře je posílit a prohloubit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého školního prostředí. Účastníci se seznámí s odlišnými přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy, postupy a metodami výuky ČDJ a také s dostupnými a v praxi použitelnými materiály a aktivitami, díky kterým mohou ČDJ efektivně vyučovat, popř. využít tuto perspektivu pro výuku předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě včetně začlenění žáků s OMJ.

ROZSAH: 16 vyuč. hodin (rozděleno do dvou částí)
KDY: 23. listopadu 2017 (1. část), 7. prosince 2017 (2. část), vždy 9:30 - 16:30
KDE: Jabok, Salmovská 1538/8, 120 00 Praha 2 (malá aula)
LEKTORKY: Mgr. Barbora Nosálová, MgA. Hana Mlynářová
CENA: zdarma
V případě zájmu se registrujte ZDE