Seminář pro pedagogy ZŠ z celé ČR ELEKTRONICKÉ ZDROJE, MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU ŽÁKŮ S OMJ

Nabízíme zajímavý seminář pro pedagogy ZŠ, kteří se zajímají o výuku češtiny jako druhého jazyka a efektivnější začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem ve škole.

V rámci semináře Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (ICT ve výuce žáků s OMJ v ZŠ) se seznámíte s elektronickými výukovými materiály, e-learningovými kurzy a dostupnými materiály k výuce ČDJ, které jsou využitelné na interaktivní tabuli. Účastníci dostanou také tipy na další elektronické zdroje využitelné při výuce ČDJ (animace, videa, apod.)

REGISTRACE: zde

Datum: 18. prosince 2018, 14:00 - 17:15
Místo: ZŠ Na Smetance, Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Lektoruje: Mgr. Alena Jonašová
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: zdarma
* seminář je určen zájemcům z celé ČR