Seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ: Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka - 1.4.2019

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

REGISTRACE: zde

Datum: 1. dubna 2019, 9:00-16:00
Místo: IPR Praha - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1
Lektoruje: Mgr. Barbora Nosálová, MgA. Hana Mlynářová
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Podrobněji: https://www.meta-ops.cz/seminare/uvod-do-vyuky-cestiny-jako-cizihodruheh...