Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Čeština je i můj jazyk"

15. června 2015 jsme v Goethe-Institutu v Praze slavnostně vyhlásili vítěze již 3. ročníku tvůrčí a literární soutěže pro žáky základních a středních škol v celé České republice „Čeština je i můj jazyk“.

Slavnostní vyhlášení a předání cen bylo součástí programu prvního dne mezinárodní konference METY Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem: výzvy a inspirace.

Na předávání se sešlo přes 30 hostů, výherců v doprovodu rodiny i učitelů. Programem zúčastněné provázely dobrovolnice METY - Andra a Buja. Příspěvky, které vyhrály první místo, jsme si na místě přečetli a shlédli na videu a moderátorky oceněné texty a výtvory vždy doplnily komentářem odborné poroty. Výherci si odnesli diplomy, věcné ceny (tablety, čtečky nebo MP3 přehrávače), knihy od nakladatelství Baobab a knihu společnosti META s názvem Jaká je škola u mě doma.

"Čeština je i můj jazyk" je soutěž, jejímž hlavním cílem v každém ročníku je inspirovat žáky a studenty k hlubšímu zamyšlení nad tím, co všechno musí nerodilí mluvčí zvládat při svém nástupu do nové školy v cizí zemi, a také nad rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu lidé komunikují a dorozumívají se. Každý ročník soutěže je však jiný, a to zejména vzhledem k vyhlášeným kategoriím a jejich zadáním.

Díky soutěži můžeme na chvíli nahlédnout, co zažívají žáci, kteří se učí orientovat v české škole, rozumět tomuto novému prostředí, zvykům i nepsaným pravidlům, hledají přátele a pomoc a nerozumí jazyku, kterým se okolo nich mluví. Dále se dozvídáme i jak o tématu přemýšlí jejich spolužáci, rodilí mluvčí. Fiktivní a vymyšlené příběhy jsou mnohdy k nerozeznání od těch napsaných na základě vlastní zkušenosti. Všechny doručené příspěvky nás vždy velmi inspirují v naší práci.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a těšíme se na vaše příspěvky v dalším ročníku.

Na více fotografií ze slavnostního vyhlášení se můžete podívat na našem facebookovém profilu.

Tvůrčí soutěž Čeština je i můj jazyk je realizována v rámci projektu Téma dne: Škola, základ integrace, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.