Tandemový workshop Spolupráce učitele a asistenta pedagoga 27. 11. 2017 – kapacita naplněna

Kapacita workshopu Spolupráce učitele a asistenta pedagoga při vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je naplněna. Děkujeme! Další workshop na toto téma plánujeme v příštím roce.

Účastníci se seznámí s možnostmi efektivní spolupráce asistenta pedagoga s učitelem, s vymezením jednotlivých rolí při podpoře žáků s OMJ a se způsobem nastavení vzájemné komunikace.

 

KDY: 27. 11. 2017, 13:30–16:30
KDE: Nová radnice (Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1), místnost č. 349/3.patro
PRO KOHO: tandem učitel – asistent pedagoga z pražských MŠ a ZŠ

OBSAH WORKSHOPU:

  • pojmenování různých možnosti spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve výuce
  • reflexe vlastních zkušeností ze spolupráce učitele a pojmenování potřeb pro fungující spolupráci
  • společné plánování práce – možnosti, efektivita
  • prostor pro vytvoření vlastních pravidel spolupráce

LEKTORKY: PhDr. Kristýna Titěrová a PhDr. Tereza Linhartová

Workshop není akreditovaný MŠMT. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování.

Dotazy a informace na vzdelavani@meta-ops.cz

Pozvánka ke stažení.

Workshop se koná v rámci naplňování akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. Je určen pouze pražským účastníkům a je zdarma.