Vydali jsme čtyři nové publikace k výuce češtiny jako druhého jazyka

Během konce školního roku jsme finišovali projekt Češtinou k inkluzi, v rámci kterého jsme vydali čtyři nové publikace. Všechny jsou zaměřené na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Nyní si je můžete volně stáhnout v pdf pod odkazy v textu.

Pro pedagogy mateřských škol jsme připravili Nápadníček aktivit pro MŠ - Činnosti pro celou třídu s ohledem na děti s OMJ, který nabízí inspiraci pro práci s celou třídou s ohledem na zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem.

Pro pedagogické pracovníky jsme připravili metodiku ČDJ Učíme češtinu jako druhý jazyk - průvodce pro učitele. V publikaci najdete vzdělávací obsah ČDJ, jazykovou diagnostiku, tipy do výuky a mnoho dalšího.

V publikaci Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka jsme shrnuli a vyhodnotili zkušenosti se zaváděním intenzivní jazykové přípravy na dvou pražských základních školách. Součástí jsou praktická doporučení, jak ve škole výuku ČDJ zorganizovat.

Pro odbornou veřejnost, pedagogy, zákonodárce, školské odbory a další jsme vydali policy paper Strategické cíle pro rozvoj jazykové přípravy pro roky 2018—2020, ve kterém definujeme 9 cílů legislativní a nelegislativní povahy, jejichž naplnění je nezbytné pro plnohodnotné zapojení dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávacího systému.

V tištěné verzi Vám nabízíme Nápadníček aktivit pro MŠ a Učíme češtinu jako druhý jazyk. Máte-li zájem, kontaktujte nás na email strakova@meta-ops.cz. K vyzvednutí jsou (po předchozí domluvě) v kanceláři METY, V Tůních 10, Praha 2. Strategické cíle a Organizaci výuky ČDJ máme pouze v online verzi.

Grafická úprava Studio Breisky.

Publikace byly vydány v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancován Evropskou unií.

OPPPR Prague