Vydali jsme učebnici češtiny Levou zadní

META vydala unikátní učebnici češtiny jako druhého jazyka Levou zadní 1. Je vhodná nejen pro žáky, kteří se připravují ke studiu na střední škole, ale i pro pedagogy, kteří své žáky ke studiu připravují. META vydala učebnici ve spolupráci s grafickým studiem Breisky a s laskavou podporou Velux Foundations.

Učebnice vznikla v rámci prezenčního kurzu češtiny jako druhého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem ve věku 14 až 18 let. Obsahuje 12 lekcí, které zahrnují základní komunikační témata z běžného života. Zaměřuje se na rozvíjení všech čtyř řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) a částečně také na výuku českých reálií.

Podívejte se na ukázku.

Učebnici lze zakoupit za 390 Kč v METĚ.
Koupit

Srdečně zveme příznivce a přátele METY na křest Levou zadní, který se uskuteční ve středu 30. ledna 2019 od 17 hodin v Galerii Grid, Opatovická 160/18, Praha – Nové Město.
Pozvánka ke stažení

Foto: Michal Ureš

META Levou zadní - učebnice češtiny
META Levou zadní - učebnice češtiny
META Levou zadní - učebnice češtiny
META Levou zadní - učebnice češtiny
META Levou zadní - učebnice češtiny
META Levou zadní - učebnice češtiny