Vyjádření společnosti META ke kauze teplické základní školy

Rádi bychom tímto podpořili paní Prokůpkovou, ředitelku Základní školy s RVIVT v Teplicích, která již několik dní čelí vlně nenávistných útoků na internetu kvůli složení žáků v první třídě. (Více např. zde https://www.hatefree.cz/blo/clanky/2441-teplice-sikana-prvnaci)

Škola vzdělává děti a žáky z určeného školského obvodu. Přijímá ty, které do ní patří i ty, jejichž rodiče projeví o školu zájem. A ač by toto mělo být normální, stále to není samozřejmostí. A již za to je třeba paní ředitelku ocenit.

Svoje žáky ve škole aktivně podporují, vedou děti k toleranci a respektu, spolupracují aktivně s rodiči. Naplňují tím poslání školy, které spočívá nejen ve vzdělávání, v podpoře rovných příležitostí, ale i v přípravě dětí pro život ve společnosti. Za to je třeba paní ředitelku a její pedagogický sbor ocenit o to víc.

Je neuvěřitelné, že ačkoliv teplická škola dělá právě to, co se od ní společensky očekává, musí spolupracovat s policií ČR, aby ochránila své žáky…

Nenávistné reakce na internetu jsou bohužel odrazem nálady v naší společnosti, kterou podněcují manipulativní výroky o migrantech a muslimech (bohužel i z nejvyšších pater politiky). Doufejme, že tyto reakce se nestanou společenskou normou. Historie nám jasně ukázala, kam takovéto společenské nastavení vede.

O společnosti, do níž naše děti dorůstají, můžeme s jistotou říct jen to, že bude různorodá jak kulturně, jazykově, nábožensky tak i sociálně. A bude čelit výzvám, které si možná dnes neumíme ani představit. Není lepší, když se děti učí čelit těmto výzvám společně? Když se naučí i přes veškeré rozdíly spolupracovat? Když se mohou navzájem inspirovat?

Za společnost META, o.p.s. Kristýna Titěrová, programová ředitelka