Začala mezinárodní konference ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Společnost META pořádá v pořadí čtvrtou konferenci, tentokrát s názvem UČÍME ČEŠTINU DĚTI A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM - zkušenosti a inspirace. Během dvou dnů se pedagogičtí pracovníci, zástupci státní správy a samospráv mohou seznámit s tím, jak efektivně vzdělávat žáky, kteří nerozumí česky.

Symbolicky ve Světový den uprchlíků přivítala programová ředitelka METY Kristýna Titěrová stovku účastníků citací věnování z knihy The More Beautiful World Our Hearts Know is Possible „Všem pokorným, jejichž neviditelné volby léčí svět.“ Těmito slovy ocenila na úvod ty, kteří jsou v tématu společného vzdělávání aktivní a podnikají kroky, které zvyšují šance na úspěch všem žákům a pedagogům usnadňují jejich náročné povolání.

První den konference je zaměřen na jazykovou podporu dětí a žáků s OMJ v mateřských a základních školách. Výuku v MŠ uvedla Tereza Linhartová z METY, která zároveň představila zbrusu novou publikaci pro pedagogy MŠ Nápadníček aktivit pro práci s celou třídou. Výukovou metodu KIKUS pak odprezentovala sama její autorka Edgardis Garlin z Mnichova. Jednou z myšlenek, o které se její práce opírá, je učinit svět srozumitelným prostřednictvím jazyka a zprostředkovat tak dětem proměnu z role „němého“ dítěte do role „mluvčího“.

Následovala část zaměřená na praxi výuky češtiny jako druhého jazyka. Především učitelé se mohli inspirovat, jakou formou češtinu vyučovat. Metodička Bára Nosálová poukázala na obrovskou svobodu a tvořivý potenciál, který výuka češtiny jako druhého jazyka učiteli přináší. Kristýna Titěrová dodala, že čeština jako druhý jazyk by měla být součástí kurikula. Organizaci jazykové přípravy a výuku češtiny představily ředitelka ZŠ nám. Curieových Tereza Martínková a metodička Markéta Slezáková.

Odpoledne proběhly workshopy k metodě KIKUS, jazykové diagnostice, výuce češtiny jako druhého jazyka a aplikaci na podporu čtení Včelka.

Na konferenci mj. zaznělo, že principy práce s žáky, kteří neumí česky, se prolínají a jsou funkční napříč všemi stupni škol. Zaměření na prožitek a smysly funguje ve výuce češtiny stejně v MŠ, jako na SŠ. Naučit se cizí jazyk pouhou přítomností ve škole není samozřejmostí. Děti a žáci potřebují specifickou pomoc při výuce jazyka, aby se neocitali na okraji a měli možnost se plnohodnotně zapojit do vzdělávání.

Druhý den (21.6.) konference je zaměřen na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na střední škole. Proběhne prezentace ročního přípravného kurzu na SŠ, který realizuje META ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců, panelová diskuze se zástupci magistrátu a MŠMT a odpoledne se mohou účastníci těšit na tematické workshopy.

První den konference se konal v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancován Evropskou unií. Druhý den pak podpořily dánské The Velux Foundations.
OPPPR Prague