Aktuální otevřené semináře

Seznámíme Vás se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce. Vyzkoušíte si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ a jak využívat přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích. Získáte nástroje pro vyučování ČDJ v prostředí běžných škol.

Datum: 24. října, 8., 22. a 29. listopadu a 13. prosince 2018, vždy 14:00 - 17:15
Místo: Evropský Dům, Jungmannova 745/24, 110 00 Nové Město a Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Lektoruje: Mgr. Barbora Nosálová
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

Datum: 25. října 2018, 14:00 - 17:15
Místo: ZŠ Na Smetance, Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Bc. Alena Jonášová
Cena: zdarma
* seminář je určen zájemcům z celé ČR

Naučte se coby asistent pedagoga začleňovat děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a být partnerem učiteli ve třídě. Využijte Vaši dvojjazyčnost a naučte se pracovat s dětmi, které mají jazykovou bariéru, jež jim brání v plnohodnotném vzdělávání a začlenění do kolektivu. Představíme Vám související legislativu, materiály do výuky, týmovou spolupráci a hranice role asistenta pedagoga.

Datum: 30. října 2018 - 20. února 2019, vždy jednou týdně odpoledne
Místo: PRAHA - bude upřesněno
Rozsah: 63 vyučovacích hodin (42 hodin prezenční semináře, 21 hodin praxe)
Lektoruje: tým lektorů
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Rádi byste posílili kompetence při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem a získali informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které byste mohli využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ?

Datum: 1. a 15. listopadu 2018, 12:00 - 16:45
Místo: Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha-Nové Město
Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Lektoruje: PhDr. Tereza Linhartová, Bc. Kristýna Chmelíková a Mgr. Petra Ristič
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Účastníkům budou nabídnuty možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka.

Datum: 6. a 20. listopadu 2018, vždy 13:30 - 16:45
Místo: Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha-Nové Město
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Bc. Kristýna Chmelíková a Mgr. Petra Ristič
Cena: zdarma

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

Datum: 13. listopadu 2018, 9:00 - 16:00
Místo: Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Malá Strana
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Tereza Vágnerová
Cena: zdarma

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

Datum: 13. listopadu 2018, 14:00 - 17:15
Místo: ZŠ Na Smetance, Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Petra Vávrová
Cena: zdarma
* seminář je určen zájemcům z celé ČR

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

Datum: 21. listopadu 2018, 9:00 - 16:00
Místo: Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Blanka Blažková
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

Datum: 27. listopadu 2018, 14:00 - 17:15
Místo: ZŠ Na Smetance, Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Petra Vávrová
Cena: zdarma
* seminář je určen zájemcům z celé ČR

Seznámíme Vás s modelem výuky, který umožní efektivní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem na základních a středních školách. Představíme praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou.

Datum: 3. prosince 2018, 9:00 - 16:00
Místo: Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Malá Strana
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Tereza Vágnerová
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

Datum: 4. prosince 2018, 14:00 - 17:15
Místo: ZŠ Na Smetance, Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Petra Vávrová
Cena: zdarma
* seminář je určen zájemcům z celé ČR