Aktuální otevřené semináře

Nabízíme akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Cílem workshopu je pojmenovat si činnosti, kterými asistent pedagoga může podporovat učitele a děti ve třídě. Účastníci si prodiskutují možnosti a formy spolupráce učitele a asistenta pedagoga, které vedou k efektivní spolupráci. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.

DAP do škol
Datum: 28. května 2019, 14:00 – 17:15
Místo: Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: PhDr. Tereza Linhartová a Mgr. Regina Ouhledová
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. PrahyCílem workshopu je pojmenovat si činnosti, kterými asistent pedagoga může podporovat učitele a žáky ve třídě. Účastníci si prodiskutují možnosti a formy spolupráce učitele a asistenta pedagoga, které vedou k efektivní spolupráci. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.


Datum: 29. května 2019, 14:00 – 17:15
Místo: Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Radka Nováková
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. PrahyCílem workshopu je pojmenovat si činnosti, kterými asistent pedagoga může podporovat učitele a děti ve třídě. Účastníci si prodiskutují možnosti a formy spolupráce učitele a asistenta pedagoga, které vedou k efektivní spolupráci. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.

DAP do škol
Datum: 5. června 2019, 14:00 – 17:15
Místo: Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: PhDr. Tereza Linhartová a Mgr. Regina Ouhledová
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy