Aktuální otevřené semináře

Naučte se coby asistent pedagoga začleňovat děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a být partnerem učiteli ve třídě. Využijte Vaši dvojjazyčnost a naučte se pracovat s dětmi, které mají jazykovou bariéru, jež jim brání v plnohodnotném vzdělávání a začlenění do kolektivu. Představíme Vám související legislativu, materiály do výuky, týmovou spolupráci a hranice role asistenta pedagoga.

DAP do škol
Datum: 4. března – 10. června 2019, vždy jednou týdně odpoledne
Místo: IPR Praha - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00
Rozsah: 63 vyučovacích hodin (42 hodin prezenční semináře, 21 hodin praxe)
Lektoruje: tým lektorů
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. PrahyChtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce? Seznámit se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách?


Datum: 18. března 2019, 10:00-13:15
Místo: DEPO2015 (Ateliér 2), Presslova 14, 301 00 Plzeň
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: MgA. Hana Mlynářová
Cena: zdarma
Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?


Datum: 27. března 2019, 9:00 - 16:00
Místo: IPR Praha - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Blanka Blažková
Cena: zdarma
Rádi byste se seznámili s principy, konkrétními postupy a aktivitami při výuce češtiny jako druhého jazyka?


Datum: 27. března 2019, 14:00-17:15
Místo: ZŠ Masarykova, Jiráskovo nám. 878/10, 326 00 Plzeň
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Barbora Nosálová
Cena: zdarma
Setkáváte se při své práci v mateřské škole s dětmi cizinci? Přemýšlíte nad tím, jak jim poskytovat dostatečnou jazykovou podporu? A jak pracovat s celou třídou, aby činnosti byly přínosné pro všechny děti?


Datum: 28. března 2019, 13:30-16:45
Místo: Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Bc. Kristýna Chmelíková
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. PrahyChcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.


Datum: 1. dubna 2019, 9:00-16:00
Místo: IPR Praha - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Barbora Nosálová, MgA. Hana Mlynářová
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. PrahyRádi byste posílili kompetence při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem a získali informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které byste mohli využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ?


Datum: 4. dubna 2019, 12:00-16:45 hod. a 11. dubna 2019, 11:30-16:15 hod.
Místo: Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Malá Strana, Praha 1
Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Lektoruje: PhDr. Tereza Linhartová, Bc. Šárka Schejbalová, Bc. Kristýna Chmelíková, Mgr. Petra Ristič
Cena: zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. PrahyProvedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými zdroji a nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Informace Vám pomohou zefektivnit začlenění žáků s OMJ ve Vaší škole.

META, o.p.s. seminář pro pedagogy - foto
Datum: 4. dubna 2019, 14:00 - 17:15
Místo: PLZEŇ - ZŠ Masarykova, Jiráskovo nám. 878/10, 326 00 Plzeň
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Petra Vávrová
Cena: zdarma
Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat.


Datum: 10. dubna 2019, 10:00 - 17:00
Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, Brno 602 00, učebna č. 120
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Tereza Vágnerová, Mgr. Petra Vávrová
Cena: zdarma
Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.


Datum: 11. dubna 2019, 9:00 – 16:00
Místo: BRNO - Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Tereza Vágnerová, Mgr. Petra Vávrová
Cena: zdarma
Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.


Datum: 15. dubna 2019, 10:00-17:00
Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, Brno 602 00, učebna č. 121
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Barbora Nosálová
Cena: zdarma
Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Informace Vám pomohou zefektivnit začlenění žáků s OMJ ve Vaší škole.


Datum: 16. dubna 2019, 15:00 - 18:15
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM - Obchodní akademie a jazyková škola, Pařížská 1670/15 400 01 Ústí nad Labem
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Alena Jonášová
Cena: zdarma
Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Informace Vám pomohou zefektivnit začlenění žáků s OMJ ve Vaší škole.


Datum: 23. dubna 2019, 15:00 - 18:15
Místo: BENEŠOV - konkrétní místo upřesníme
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Alena Jonášová
Cena: zdarma
Chcete získat základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání?

META, o.p.s. seminář pro pedagogy - foto
Datum: 2. května 2019, 10:00-17:00
Místo: Budova Úřadu městyse Velké Poříčí, Náměstí 102
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: PhDr. Tereza Linhartová, Mgr. Regina Ouhledová
Cena: zdarma
Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Informace Vám pomohou zefektivnit začlenění žáků s OMJ ve Vaší škole.


Datum: 21. května 2019, 14:00 - 17:15
Místo: PRAHA - ZŠ Smetanka, Na Smetance 505/1, 120 00 Praha
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Alena Jonášová
Cena: zdarma