Staňte se ambasadorem / ambasadorkou METY

ambasadořiPůsobíte na základní škole? Vzděláváte děti a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Tématu se věnujete, jste v něm aktivní a baví Vás a chcete se v něm rozvíjet? Chcete být užiteční dalším učitelům ZŠ, kteří si neví rady? Tak právě Vás hledáme.

Staňte se ambasadorem či ambasadorkou METY, společnosti, která už od roku 2004 pomáhá cizincům v rovném přístupu ke vzdělání a pedagogům při práci s nimi.

Co Vám pozice ambasadora přinese?

  • Novinky a zkušenosti v tématu z první ruky (legislativa, výukové materiály, poradenství a metodickou podporu ad.)
  • Dovednosti a školení (principy, výuka češtiny jako druhého jazyka ad.)
  • Řešení Vašich témat, sdílení a spolupráci s učiteli a dalšími odbornými pracovníky
  • Profesní obohacení a rozvoj
  • Možnost lektorování seminářů a workshopů METY, tedy výdělek
  • Užší spolupráci s METOU
  • Účast na tematických akcích a aktivitách (např. Letní škola 9. a 11. července 2018)
  • Téma, o kterém budete rádi mluvit

Čemu se budete coby ambasador věnovat?
Šíření informací o tom, co META nabízí a jak může dalším pedagogům pomoci v jejich práci
Sdílení a propagování akcí METY (semináře, kulaté stoly, literární soutěž ad.)
Šíření povědomí o možnostech podpory a organizaci jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ
Podílení se na vybraných aktivitách (webinář pro učitele) a lektorování seminářů
Mapování témat a potřeb pedagogů v podpoře žáků s OMJ

Zajímavé? Chcete se zapojit?
Pošlete nám své strukturované profesní CV a motivační dopis na e-mail soukupova@meta-ops.cz nejpozději do 22. června 2018. Do motivačního dopisu uveďte Vaši představu, na co byste se coby ambasador/ka METY zaměřil/a. Můžete si vybrat z následujících situací:
a) chystáte tříhodinový workshop „ ve sborovně“ pro učitele ZŠ na téma podpory žáků s OMJ
b) chtěli byste zlepšit situaci žáků s OMJ ve Vašem okolí (škola, město, kraj)

Plánujeme:
Letní škola ambasadorů METY
9. a 11. července 2018
Pro vybrané ambasadory chystáme třídenní letní školu. Můžete se těšit na sdílení zkušeností, sladění přístupů ve vzdělávání žáků s OMJ, metodickou podporu, workshopy na vybraná témata. Pro ambasadory bude ubytování a vegetariánská/veganská strava zdarma.

LETÁK KE STAŽENÍ