Asistenti pedagoga pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem

Podporu pedagogů i žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) formou asistence při výuce považujeme za velmi důležitou. Již několik let se věnujeme rozvoji této formy podpory.

Od roku 2008 jsme ve vybraných školách s velkým počtem žáků s OMJ pomáhali učitelům s jejich zapojením do výuky. Díky přítomnosti na školách jsme se sami o vzdělávání žáků s OMJ mnohé naučili. Následně jsme dostali nápad propojit podporu pracovního uplatnění cizinců se současnou podporou dětí a žáků s OMJ a učitelů a vznikla tak myšlenka dvojjazyčných asistentů pedagoga.

Od roku 2012 jsme v rámci tří projektů z ESF (OPPA) kvalifikovali (ve spolupráci s Rytmus, o.p.s.) celkem 49 cizinců na pozici asistent pedagoga a 32 z nich jsme pak z projektů hradili mzdu po dobu až jednoho školního roku na pražských mateřských a základních školách. Většina z nich se na své pozici osvědčila a ředitelé škol, kde pracovali, si na jejich působení zajistili finanční prostředky i po skončení našich projektů.

Ve školním roce 2018/2019 jsme navázali projektem Dvojjazyční asistenti do škol, ve kterém jsme vyškolili více než dvacet dalších asistentů. Většina z nich poté našla uplatnění v pražských mateřských nebo základních školách.

Dvojjazyční asistenti pedagoga a jejich role
Dvojjazyční asistenti pedagoga jsou v podstatě běžní asistenti pedagoga s tou výhodou, že ovládají další jazyk, v ideálním případě stejný jazyk jako žáci s OMJ ve třídě. Dvojjazyční asistenti jsou běžnou praxí například ve Velké Británii. Fungují zejména jako vícejazyčný zdroj pro učitele nebo pro výuku začátečníků, kterým poskytují velkou podporu. Zapojení dvojjazyčných asistentů se osvědčilo nejen při samotné pedagogické činnosti, ale i při podpoře žáků (a potažmo i jejich rodičů) v integračním procesu.

Jak zapojit DAP do výuky v MŠ a ZŠ? Podívejte se na naše metodická videa:
Dvojjazyční asistenti pedagoga do MŠ
Dvojjazyční asistenti pedagoga do ZŠ

Více informací k asistentům pedagoga najedete na našem webovém portálu Inkluzivní škola.

Nabízíme

• Vzdělávání pro asistenty pedagoga

Asistentům pedagoga nabízíme akreditovaný kurz Vzdělávací program pro asistenty pedagoga pro děti a žáky s OMJ, který má 63 vyučovacích hodin, z toho 43 hodin prezenční semináře a 20 hodin praxe (č.j.: MSMT - 968/2018-1-88).

Aktuální nabídku a více informací ke kurzu najdete zde Inkluzivní škola.

Zájemcům o vzdělávání v této oblasti dále doporučujeme webové stránky www.asistentpedagoga.cz, který provozuje organizace Nová škola, o.p.s.

Kontakt
Mgr. Hana Víznerová
koordinátorka vzdělávání DAP
e-mail: viznerova@meta-ops.cz
telefon: 608 956 542

• Poradenství a metodická podpora asistentům a pedagogům

Poradentství poskytujeme v těchto oblastech:
• nastavování spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitele
• vedení a evaluace se supervizory na školách
• diagnostika vzdělávacích potřeb dětí a žáků s OMJ
• tvorba a revize (I)VP
• začleňování žáků do výuky
• hodnocení žáků
• výuka češtiny jako druhého jazyka
• práce s kolektivem

Kontakty
Metodická podpora a poradenství pro MŠ
Bc. Kristýna Chmelíková
e-mail: chmelikova@meta-ops.cz
telefon: 775 737 678

Metodická podpora a poradenství pro ZŠ
Mgr. Jana Vávrová
e-mail: jvavrova@meta-ops.cz
telefon: 608 936 775

Publikace k tématu
• Hledá se dvojjazyčný asistent...(2014) stáhnout
• Nejste na to sami! - Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách (2013) stáhnout
• Dvojjazyční asistenti pedagoga - příběhy úspěšné integrace (2016) stáhnout

Na téma spolupráce asistentů pedagoga a učitelů jsme vytvořili praktický Manuál stáhnout

Více se o publikacích dozvíte v části Metodické a výukové materiály.

Realizované projekty
Cizinci jako asistenti pedagogů
Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze
Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze II
Dvojjazyční asistenti do škol