Asistenti pedagoga pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem

Podporu pedagogů i žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) formou asistence při výuce považujeme za velmi důležitou. Již několik let se věnujeme rozvoji této formy podpory.

Od roku 2008 jsme ve vybraných školách s velkým počtem žáků s OMJ pomáhali učitelům s jejich zapojením do výuky. Díky přítomnosti na školách jsme se sami o vzdělávání žáků s OMJ mnohé naučili.

Následně jsme dostali nápad propojit podporu pracovního uplatnění cizinců se současnou podporou dětí a žáků s OMJ a učitelů a vznikla tak myšlenka dvojjazyčných asistentů pedagoga.

Od roku 2012 jsme v rámci tří projektů z ESF (OPPA) kvalifikovali (ve spolupráci s Rytmus, o.p.s.) celkem 49 cizinců na pozici asistent pedagoga a 32 z nich jsme pak z projektů hradili mzdu po dobu až jednoho školního roku na pražských mateřských a středních školách. Většina z nich se na své pozici osvědčila a ředitelé škol, kde pracovali, si na jejich působení zajistili finanční prostředky i po skončení našich projektů.

Dvojjazyční asistenti pedagoga jsou v podstatě běžní asistenti pedagoga s tou výhodou, že ovládají další jazyk, v ideálním případě stejný jazyk jako žáci s OMJ ve třídě. Dvojjazyční asistenti jsou běžnou praxí například ve Velké Británii. Fungují zejména jako vícejazyčný zdroj pro učitele nebo pro výuku začátečníků, kterým poskytují velkou podporu. Zapojení dvojjazyčných asistentů se osvědčilo nejen při samotné pedagogické činnosti, ale i při podpoře žáků (a potažmo i jejich rodičů) v integračním procesu.

Nabízíme

  • Poradenství

META, o.p.s. poskytuje asistentům pedagoga poradenství a metodickou podporu při řešení problematických situací při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na mateřských, základních a středních školách.

Poradentství poskytujeme v těchto oblastech:
• nastavování spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitele
• vedení a evaluace se supervizory na školách
• diagnostika vzdělávacích potřeb dětí a žáků s OMJ
• tvorba a revize (I)VP
• začleňování žáků do výuky
• hodnocení žáků
• výuka češtiny jako druhého jazyka
• práce s kolektivem

Studentům, kteří by chtěli v rámci praxe chodit asistovat žákům s OMJ nabízíme metodické vedení a supervize. To samé nabízíme i dobrovolníkům, které by zajímala asistence dětem či žákům s OMJ.

Asistenti se na nás mohou obracet telefonicky na tel. 222 521 446.

  • Metodická podpora

Pracovníci v METĚ úzce spolupracují jak s asistenty pedagoga, tak s jejich spolupracovníky na školách. Metodická podpora při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem je nedílnou součástí činnosti pedagogické sekce naší organizace.

  • Zaměstnávání

META realizovala dva projekty zaměřené na rekvalifikaci cizinců pro pozici asistenta pedagoga. V minulém roce to byl projekt Cizinci jako asistenti pedagogů, od července 2013 běží projekt Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze I a II. Díky těmto projektům bylo proškoleno celkem 49 asistentů pedagoga, následně bylo vytvořeno 32 pracovních míst na 16 pražských mateřských a základních školách.

Aktuálně žádný obdobný projekt nerealizujeme a nenabízíme tedy asistentům pedagoga pracovní uplatnění. Případným zájemcům o práci asistenta pedagoga doporučujeme stránku www.asistentpedagoga.cz, kterou provozuje organizace Nová škola, o.p.s.

  • Vzdělávání

Asistentům pedagoga nabízíme akreditovaný kurz Vzdělávací program pro asistenty pedagoga pro děti a žáky s OMJ, 63 vyučovacích hodin, z toho 42 hodin prezenční semináře a 21 hodin praxe. (č.j.: MSMT - 968/2018-1-88)
Zájemci se mohou hlásit koordinátorce Haně Víznerové viznerova@meta-ops.cz

Zájemcům o vzdělávání v této oblasti doporučujeme webové stránky www.asistentpedagoga.cz, který provozuje organizace Nová škola, o.p.s.

Naše zkušenosti

Naše zkušenosti s asistencí pedagogům jsme shrnuli do několika publikací a na portál www.inluzivniskola.cz. Nejen o dvojjazyčných asistentech jsme vytvořili také krátký dokument.

Publikace

  • Hledá se dvojjazyčný asistent...(2014) stáhnout

V rámci projektu Cizinci jako asistenti pedagogů jsme vytvořili materiál o zkušenostech dvojjazyčných asistentů na českých školách, kteří byli do projektu zapojeni. V knize je i množství doporučení, jak působení dvojjazyčného asistenta pedagoga ve škole zorganizovat.

  • Nejste na to sami! - Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách (2013) stáhnout

Text shrnuje zkušenosti se zaváděním pozice asistenta pedagoga pro žáky s OMJ. Vznikl v rámci projektu Nejste na to sami!

  • Dvojjazyční asistenti pedagoga - příběhy úspěšné integrace (2016) stáhnout

V rámci projektu Čekuj integraci! jsme vytvořili publikaci o 6 dvojjazyčných asistentech . Pět žen a jedna žena vypráví své životní příběhy, odkud pochází, co je přivedlo do České republiky i k tomu, aby se stali asistenty pedagoga, co jim tato profese přináší a jaké jsou jejich zkušenosti z českých škol.

Na téma spolupráce asistentů pedagoga a učitelů jsme v vytvořili praktický Manuál stáhnout

Více se o publikacích dozvíte v části Metodické a výukové materiály.

Realizované projekty

Cizinci jako asistenti pedagogů
Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze
Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze II

Profily asistentů

- připravujeme pro Vás.