Čeština je i můj jazyk: Pravidla a hodnocení

Zúčastnit se mohou žáci základních škol, středních škol a gymnázií s jakýmkoliv mateřským jazykem. Do soutěže se registrujte prostřednictvím online formuláře. Mladším žákům může u registrace asistovat rodič nebo učitel. Po úspěšné registraci zasílejte své příspěvky až do uzávěrky soutěže tj. nejpozději do 15. května 2018.

Podívejte se na podrobný popis soutěžních kategorií.

Příspěvky lze zasílat třemi způsoby
1. Elektronicky na adresu karaskova@meta-ops.cz
2. Poštou na adresu META, o.p.s., V Tůních 10, 120 00 Praha 2
3. Osobně na adresu META, o.p.s., V Tůních 10, 120 00 Praha 2

 

Pravidla a podmínky

 • Příspěvek musí zpracovat jednotlivci i skupiny samostatně. S učiteli či rodiči mohou žáci své záměry konzultovat. V průběhu tvorby by již učitelé, rodiče ani nikdo další do zpracování textu či průvodce neměl zásadním způsobem zasahovat, měnit ho, ani stylisticky či pravopisně upravovat.
 • Zaslané příspěvky musí odpovídat zadání a rozsahu zvolené soutěžní kategorie.
 • Texty musí být zpracovány v českém jazyce, v kategorii Průvodce naší školou lze použít více jazyků pro potřeby překladu.
 • Organizátoři soutěže si vyhrazují právo s příspěvky do soutěže volně nakládat, například je zveřejnit na internetových stránkách a poskytnout médiím. Příspěvky v kategorii Průvodce naší školou budou po vyhlášení soutěže vráceny tvůrcům, kteří si je budou moci vyzvednout, aby je mohli využívat pro potřeby své školy.
 • Příspěvky musí být doručeny nejpozději v den uzávěrky soutěže tj. 15. května 2018. Ke každému příspěvku je potřeba přiložit dokument s následujícími údaji: jméno/a autora/ů, věk, název a adresa školy, jméno kontaktní osoby, e-mail a telefon.
 • Organizátoři soutěže zveřejní na svých webových stránkách 10 nejlepších příspěvků v každé kategorii.
 • Do konce května 2018 budou organizátoři soutěže informovat autory deseti nejlepších příspěvků v každé kategorii, kteří budou pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků v červnu v Praze.

 

Ceny

 • Elektronika
 • Knihy
 • Kurz tvůrčího psaní
 • Výhry ve formě zážitků

 

Kritéria hodnocení 1. a 2. kategorie - Promiňte, nerozumím a Ztraceno v překladu

(hodnotíme vždy s ohledem na věk autorů a nebudeme přihlížet k pravopisné a gramatické správnosti textů)
1. Provedení a zpracování
2. Kvalita
3. Originalita
4. Srozumitelnost
5. Estetický dojem
6. Literární hodnota

 

Kritéria hodnocení 3. kategorie - Průvodce naší školou

(hodnotíme vždy s ohledem na věk autorů a nebudeme přihlížet k pravopisné a gramatické správnosti textů)
1. Provedení, zpracování a přehlednost
2. Kvalita
3. Originalita
4. Funkčnost, praktičnost, využitelnost a inspirace pro ostatní
5. Srozumitelnost
6. Estetický dojem

 

Odborná porota

Tereza Horváthová, nakladatelka, redaktorka, překladatelka, spisovatelka, organizátorka (1973)
Vystudovala romanistiku na FFUK v Praze obor francouzský jazyk a literatura. V roce 2000 založila se svým mužem Jurajem Horváthem nakladatelství knih pro děti Baobab. V roce 2011 vymyslela a zorganizovala první ročník mezinárodního festivalu malých kvalitních nakladatelů Tabook, který má za sebou šest úspěšných ročníků. Kromě práce v nakladatelství píše knihy pro děti, prózu i poezii, nárazově také překládá a píše filmové scénáře. Iiniciuje neziskové kulturní akce a věnuje se mírnému politicko-kulturnímu aktivismu. Za knihu Modrý tygr obdržela cenu Zlatá stuha pro rok 2005. Podle knihy vznikl stejnojmenný film v režii Petra Oukropce. Žije v Táboře, kde se svým mužem vychovává osm dětí.

Vojtěch Mašek, scénárista (1977)
Výtvarník, komiksový a filmový scénárista. Vystudoval scénáristiku na pražské FAMU. Je spoluautorem řady komiksů (trilogie Monstrkabaret Freda Brunolda, Pandemonium, Ve stínu šumavských hvozdů, O přibjehi, Chyba, Svatá Barbora, Sestry Dietlovy), divadelních představení (Černý med, Mimo zápis a Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát! 1–15.) podílel se na scénáři k filmu Křižáček, který získal Křišťálový glóbus 52. ročníku za nejlepší film na MFF Karlovy Vary 2018.

Marek Šindelka, spisovatel (1984)
Vystudoval kulturologii na FFUK a scenáristiku na FAMU. V roce 2005 vydal básnickou prvotinu Strychnin a jiné básně, za kterou získal Cenu Jiřího Ortena. Je autorem románu Chyba, knihy povídek Zůstaňte s námi a Mapa Anny. Je držitelem cen Magnesia Litera, v roce 2012 získal cenu v kategorii próza za Zůstaňte s námi a v roce 2016 za Únavu materiálu, knihu inspirovanou příběhy běženců.

 

loga