Dvojjazyční asistenti pedagoga

Asistent pedagoga hraje při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) důležitou roli. Navíc pokud mluví asistent stejnou řečí jako děti a žáci s OMJ, může to proces vzdělávání usnadnit. Dvojjazyčných asistentů pedagoga jsme v METĚ od roku 2012 díky podpoře z ESF proškolili 49. Prostřednictvím šesti videí Vám představujeme šest z nich, kteří ve školách a školkách v Česku pracují. Seznámíme Vás se Svitlanou z Ukrajiny, Kunduz z Kyrgyzstánu, Elenou z Ruska, Hannou z Běloruska, Nikolayem z Ruska a Sunčicou ze Srbska.

 

 

Kromě videí jsme vydali i publikaci Dvojjazyční asistenti pedagoga - příběhy úspěšné integrace, která přináší poutavé vyprávění o klikaté životní cestě všech šesti asistentů. Dozvíte se, co je přivedlo do České republiky, jaké je jejich oblíbené jídlo a přečtete si i historky ze školních lavic.

Publikace ke stažení
publikace Dvojjazyční asistenti pedagoga

 

Videa a publikace vznikly v rámci projektu Čekuj integraci! spolufinancovaného z prostředků Hlavního města Prahy a Ministerstva vnitra ČR na integraci cizinců.

Ministerstvo vnitra Prague