Konference Žáci s odlišným mateřským jazykem ve školách - příležitosti ke změně

Ve čtvrtek 20. října 2016 od 9:00 do 15:30 pořádáme s organizací Člověk v tísni, o.p.s. a ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy konferenci Žáci s odlišným mateřským jazykem ve školách - příležitosti ke změně v prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze.

Tématem konference, která je určena zejména ředitelům a pedagogům pražských škol, zástupcům úřadů městských částí i všem dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti, jsou aktuální podmínky pro pedagogickou práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem ve školách.

Součástí programu bude

  • představení metodiky pro realizaci školních projektů „Jak na školní projekty?“,
  • vyhlášení soutěžní přehlídky školních projektů „Život mezi kulturami“,
  • prezentace úspěšných školních projektů,
  • reflexe změn, které do oblasti vzdělávání žáků s OMJ přinesla změna školského zákona (vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných),
  • diskuse k aktuálním tématům (nový systém podpůrných opatření, role poradenských zařízení, financování, aj.).

Konference je realizována v rámci naplňování akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a rovněž je součástí akce Týden pro inkluzi.

Kapacita konferenčního sálu je omezená. Registrovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře.

Místo: 
Praha, Clam-Gallasův palác