Finanční podpora

Chcete podpořit naše aktivity? Pokud ano, podívejte se níže a vyberte si jeden z mnoha způsobů plateb, které vám nabízíme.

Možnosti platby

  • Odeslání libovolné částky na číslo účtu č.ú. 2300884089/2010 vedené u společnosti Fio banka, a.s.
  • Odeslání částky prostřednictvím poštovní poukázky ze kterékoli pošty v ČR na konto, č. ú. 230 088 40 89/2010 vedené u společnosti Fio banka, a.s.
  • Vklad hotovosti na přepážkách kterékoliv banky

 

Individuální dárci - Podmínky daňového zvýhodnění

Podmínky daňového zvýhodnění pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu.
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnická osoba - Podmínky daňového zvýhodnění

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.
Podrobné informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Další možnosti podpory pro firemní dárce.