Projekt Dvojjazyční asistenti do škol (DAP)

Výuka dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost vyučovacího jazyka, má svá specifika a pedagogům přináší výzvu především v oblasti výuky češtiny jako druhého jazyka. Významnou roli v procesu jejich vzdělávání hrají dvojjazyční asistenti pedagoga (DAP). DAP jsou v podstatě běžní asistenti pedagoga s tou výhodou, že ovládají další jazyk, v ideálním případě stejný jazyk jako žáci s OMJ v jejich třídě.

Společnost META nabízí druhý ze dvou kurzů pro dvojjazyčné asistenty pedagoga realizovaných v projektu Dvojjazyční asistenti do škol, který proběhne od 4. 3. do 10. 6. 2019, vždy odpoledne jednou týdně. V rámci projektu bude kurz pro účastníky zdarma.

Jeho rozsah je celkem 63 vyučovacích hodin (42 hodin prezenční semináře, 21 hodin praxe). Jedná se o komplexní vzdělávací program, po jehož absolvování budou asistenti schopni efektivně pomáhat dětem a žákům s OMJ se vzděláváním, s osvojením češtiny a se začleněním do třídního kolektivu. Stanou se kompetentními spolupracovníky učitelů a partnery pro rodiče dětí a žáků s OMJ.

Základní informace o kurzu
KDY: 4. 3. – 10. 6. 2019, viz harmonogram
KDE: IPR Praha - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00, Praha 1 mapa
ROZSAH: 63 vyučovacích hodin (42 hodin prezenční semináře, 21 hodin praxe)
CENA: zdarma (počítejte s uhrazením zálohy, která Vám bude na konci kurzu vrácena)
OČEKÁVÁME OD VÁS: dobré zvládnutí českého jazyka (alespoň na úrovni B1) a jednoho cizího jazyka, vzdělání potřebné pro vykonávání práce asistenta pedagoga nebo ochotu vzdělávat se dál
POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
* kurz je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

Pozor, nejedná se o kvalifikační, ale pouze o doplňkový kurz (kvalifikaci potřebnou pro vykonávání povolání asistenta pedagoga vymezuje zákon 563/2004 Sb. § 20).

Asistent pedagoga - ilustrační foto Asistent pedagoga - ilustrační foto

REGISTRACE

Registrace je ukončena.

Požádejte si v lednu o finance na asistenty v Praze

O finanční prostředky na mzdy asistentů v Praze bude možno zažádat prostřednictvím výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, která bude vyhlášena 7. ledna 2019 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Bližší informace naleznete na webu peníze pro Prahu. Obraťte se na koordinátorku projektu, budete-li chtít se zpracováním žádosti pomoci.

KONTAKT

Pro více informací kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu Hanu Víznerovou, tel. 608 956 542, e-mail: viznerova@meta-ops.cz.

Kurz se koná v rámci projektu Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.