Barbora Loudová Stralczynská

Pozice: 
oblast začleňování žáků s OMJ do MŠ, tvorba metodických materiálů, lektorka

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor pedagogika předškolního věku a doktorské studium obor pedagogika - primární pedagogika. V METĚ se zabývá především dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, kteří pracují v MŠ a jiných předškolních zařízeních s dětmi s OMJ. Spolupracuje na tvorbě metodických materiálů pro MŠ. Snaží se adaptovat inovativní přístupy a dobré zkušenosti z práce s dětmi s OMJ ze zahraničí do prostředí českého předškolního vzdělávání a ve spolupráci s MŠ nacházet nové cesty pro podporu inkluzivního přístupu v praxi.

Lektor: 
lektor/ka