Meta v číslech

Služby pro cizince

  • bylo podpořeno přes 3000 osob v přímém poradenství
  • bylo zrealizováno přes 50 vzdělávacích kurzů, které navštívilo více než 630 klientů
  • přes 135 dobrovolníků prošlo dobrovolnickým programem a následně poskytlo své služby zdarma

Služby pro pedagogy

  • bylo uspořádáno 66 seminářů pro pedagogické pracovníky
  • bylo proškoleno přes 880 pedagogů a dalších zaměstnanců státní správy
  • bylo uspořádáno 21 seminářů pro studenty pedagogických fakult, které navštívilo 320 budoucích pedagogů
  • bylo vyškoleno 44 asistentů pedagoga, jejichž služeb využilo 197 cizinců na základních školách
  • bylo poskytnuto 250 informačních a metodických podpor pedagogickým pracovníkům a dalším zástupcům odborné veřejnosti

Dosah vzdělávacích aktivit

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Webové stránky

  • přes 110 000 návštěvníků navštívilo náš webový informační portál www.inkluzivniskola.cz (měsíčně v průměru 5000 návštěvníků)

Vznik tohoto materiálu byl podpořen díky Evropské unii v rámci projektu METAplán – Komplexní program rozvoje organizace