Newslettery pro pedagogy

Odborné pedagogické pracovnice v METĚ pro Vás připravují tematické newslettery, které Vám mohou napomoci při řešení obtížných situací při vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Přejeme Vám inspirativní čtení.

Nejnovější newslettery:

Přijímání na střední školy pro žáky s OMJ
Doklady o předchozím vzdělání při přijímání na SŠ

Jak pomoci s češtinou dětem s odlišným mateřským jazykem v MŠ?
Žáci s odlišným mateřským jazykem a maturita? Začněte s přípravami včas

Jak je to s novelou školského zákona aneb podpora žáků s OMJ v praxi

Adaptace a začlenění dítěte v mateřské škole
Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na středních školách

Přijímání zahraničních uchazečů ke studiu na střední škole v České republice

Novela školského zákona v praxi – děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ
Jak je to s novelou školského zákona aneb podpora žáků s OMJ v praxi
Příchod žáka cizince do školy
Zařazení žáka cizince do ročníku
Komunikace s žákem cizincem
Žák cizinec se začíná učit
Asistent pedagoga
Zařazení žáka cizince do kolektivu
Jak zorganizovat na škole kurz češtiny pro žáky cizince
Jak hodnotit žáky cizince
Volnočasovky pro cizince
Aktuální nabídka služeb META (pro šk.rok 2012/13)
Pracovní skupiny s učiteli
Vzdělávání žáků cizinců v Sasku
Výukové materiály nejen pro žáky s odlišným mateřským jazykem
Není čeština jako čeština!
Jak zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem!
Podpora mateřským školám při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
Jste málo slyšet? META, o.p.s. zesílí Váš hlas!!! - soubor systémových doporučení
Vícejazyčnost- rozvoj dovedností v mateřském jazyce
Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ-metodika
Co s novým žákem z ciziny?
Podpora v češtině jako druhém jazyce

Vydávání newsletterů je financováno v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

logo