Poradenství ve vzdělávání

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů je od r. 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – odborného sociálního poradenství. Poradenství je poskytováno bezplatně.

META: poradenství ve vzdělávání pro cizince META: poradenství ve vzdělávání pro cizince

Co nabízíme:

 • asistenci při zápisu na základní a střední školu
 • zprostředkování komunikace mezi klientem příp. jeho rodiči a školou či dalšími relevantními institucemi a organizacemi
 • doprovod sociálních pracovníků (případně dobrovolníka/-ce) do škol nebo na úřady
 • pomoc při procesu nostrifikace dosaženého vzdělání
 • zajištění tlumočení na konzultaci, ve škole, zprostředkování kontaktů na soudní tlumočníky při nostrifikačních zkouškách pro cizince ze 3. zemí
 • poradenství při výběru střední školy (SŠ), vyšší odborné školy (VOŠ), vysoké školy (VŠ)
 • informace o přijímacích zkouškách, přípravných kurzech
 • podání přihlášky na SŠ, VOŠ, VŠ
 • zprostředkování doučování pro žáky základních a středních škol, kteří mají jazykovou bariéru (doučování v různých předmětech, pomoc s přípravou na přijímací zkoušky)
 • informace o dalších vzdělávacích aktivitách (např. kurzy českého jazyka pro cizince, další jazykové kurzy)
 • pomoc při řešení problémů spojených se samotným studiem
  • vyhledávání informací o ubytování (domovy mládeže, vysokoškolské koleje)
  • podávání žádosti o udělení stipendia apod.
  • zprostředkování kontaktu na souvisejicí služby (např. pedagogicko-psychologické poradny, právní poradenství, soudní tlumočníky apod.)

  Leták ke stažení:

  leták poradenství 2017leták poradenství 2017

  Kontakty:

  Na konzultace je nutné předem se objednat: e-mail: poradenstvi@meta-ops.cz.

  Konzultace probíhají v kanceláři META, V Tůních 10, 120 00 Praha 2 (1. patro) ve dnech:
  pondělí 13:00 – 19:00
  úterý, středa, čtvrtek 10:00 – 17:00

  Konzultace také probíhají na Základní škole profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090, 143 00 Praha 4, každý čtvrtek 15:00 - 17:00 (kromě školních prázdnin) v rámci projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2018“ podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018.

  Leták ke stažení

  Sociální pracovníci:

  Thúy Vân Ngô (CZ, ENG, VIET)
  e-mail: ngo@meta-ops.cz
  mobil: 775 339 003

  Hana Marková (CZ, ENG, RU, DE)
  e-mail: markova@meta-ops.cz
  mobil: 773 639 395

  Jan Heinrich (CZ, ENG)
  e-mail: heinrich@meta-ops.cz
  mobil: 777 756 858

  František Pethö (CZ, ENG)
  e-mail: petho@meta-ops.cz
  mobil: 774 761 837