Portál Inkluzivní škola

Inkluzivní škola je informační portál, který META vytvořila v roce 2009. Portál je primárně zaměřený na téma vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (žáků cizinců) a jejich začlenění do českých škol. Jedná se o podpůrný metodický nástroj, který se věnuje danému tématu z mnoha úhlů a učitelům tak poskytuje určité vodítko při práci s těmito žáky a jejich úspěšným začleňováním.

Navštivte portál Inkluzivní škola právě teď na: www.inkluzivniskola.cz

- videoupoutávka by Kieran D´Arcy (Prague Camera)

Pedagogové na portálu získají informace o vzdělávání žáků s OMJ z legislativního pohledu, dozví se, jak organizovat ve škole začleňování těchto žáků, jak pracovat s žáky při výuce a jak je učit češtinu jako druhý jazyk v kurzu. Nedílnou součástí portálu jsou také zdroje a inspirace, které jsou jako samostatná sekce a zároveň jsou integrálně spjaty s jednotlivými tématy portálu. Učitelé v nich naleznou příklady dobré praxe, ilustrativní kazuistiky, výukové materiály, užitečné studijní materiály a webové odkazy.

Projekt na vytvoření informačního portálu pro učitele podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jeho provoz je v současnosti hrazen z prostředků Evropského integračního fondu.

Ocenění

META za vytvoření informačního webového portálu www.inkluzivniskola.cz získala ocenění Naděžda 2010 za přínos v oblasti integrace cizinců! Za největší počet udělených hlasů jsme obdrželi dokonce Velkou Naděždu.

Webový portál inkluzivniskola.cz sklidil úspěch i na mezinárodním poli. V rámci Ceny nadace ERSTE za přínos sociální integraci pro rok 2011, ve které organizace z 12 evropských států nominovaly 1850 projektů, postoupila inkluzivniskola.cz do finálového výběru 133 projektů. META o.s. se tímto zařadila mezi tzv. country winners. Z České republiky bylo přihlášeno 320 projektů a do finálové části jich postoupilo 25. Více informací o Ceně nadace ERSTE můžete získat na www.integrationaward.org.