Příběhy úspěšné integrace

Necelých pět procent obyvatelstva v České republice tvoří cizinci. Nejčastěji se jedná o Slováky, Ukrajince a Vietnamce. Přestože je toto číslo oproti některým evropským zemím nízké, budí cizinci u nás velké vášně a koluje o nich mnoho nepravd a dezinformací.

Kdo jsou vlastně cizinci žijící u nás? Kde pracují? Co dělají ve volném čase? Jaké mají sny, cíle a plány? META, o.p.s. se rozhodla nahlédnout do životů několika z nich a přinést Vám jejich zajímavé a inspirující příběhy.

 

Příběhy cizinců dobrovolníků vypráví o motivaci cizinců žijících v ČR, kteří se rozhodli ve svém volném čase pomáhat druhým bez nároku na honorář.

Dvojjazyční asistenti pedagoga, kteří mluví mluví stejným jazykem jako žáci, hrají při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem zásadní roli. Představujeme Vám příběhy dvojjazyčných asistentů pedagoga, kteří byli proškolení METOU díky podpoře z ESF a pracují v českých ve školách a školkách.

Komunitní tlumočníci
nejen profesionálně tlumočí do cizích řečí, ale rovněž identifikují a odstraňují komunikační překážky interkulturního rázu.