Působení v regionech

Nemalý počet cizinců nachází svůj nový domov v městech a obcích na celém území České republiky. Považujeme proto za důležité, aby základní formy podpory jak žákům s OMJ, tak učitelům byly dostupné ve všech regionech.

S tímto cílem navazujeme spolupráci s odbory školství krajských úřadů, pravidelně je informujeme o dotačních programech určených na vzdělávání a jazykovou podporu žáků cizinců, pořádaných seminářích a workshopech pro pedagogy a dalších formách informační a metodické podpory.

Stejně jako na úrovni národní je i na úrovni krajské důležité propojovat klíčové aktéry, kteří určují, jak bude vzdělávání dětí a žáků s OMJ v daném regionu vypadat a jaká podpora tomuto tématu půjde. V průběhu let 2014 a 2015 jsme realizovali několik kulatých stolů v regionech:

  • seriál regionálních kulatých stolů věnovaných tématu vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
    (listopad 2014 - květen 2015)
    Zápis s výstupy kulatých stolů najdete zde.