Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole

Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců připravíme až 24 studentů z různých zemí ve věku od 14 do 20 let na studium na české střední škole. Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností potřebných ke zvládnutí studia v češtině na střední škole a bližší seznámení s kulturou a životem v České republice.
Kurz je bezplatný a realizuje se v rámci projektu Don’t give up! financovaného The Velux Foundations.

Třída - roční přípravný kurzvelux - celá třída

Registrace

Registrace na školní rok 2019/2020 je ukončena z důvodu naplnění kapacity kurzu.

Počet míst v kurzu je omezen, uchazeči projdou dvoukolovým výběrovým řízením:

  • Po registraci bude následovat osobní schůzka se sociálním pracovníkem: motivační pohovor a základní test z českého jazyka. Cílem tohoto kola je zjistit, zda uchazeč splňuje základní podmínky pro účast v kurzu.
  • V případě splnění požadavků, uchazeč bude pozván do druhého kola, které probíhá ve formě modelové lekce češtiny. Hlavním účelem tohoto setkání je lépe se s uchazečem poznat, zjistit jeho motivaci a možnosti sladit jeho potřeby se zbytkem třídy.

Informace o kurzu

1. Kdy a kde kurz probíhá?
16. 09. 2019 - 30. 06. 2020, 9:00 - 14:30 (29 hodin za týden) v prostorách META, o.p.s. Praha 3, Žerotínova 35. Rozvrh kurzu respektuje všechny prázdniny a státní svátky.

2. Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen migrantům ve věku 14-20 let bez rozdílu typu pobytu a země původu, kteří chtějí studovat na střední škole v ČR, ale jejich znalost češtiny na studium nestačí (úroveň A0 - začátečníci). Podmínkou je dokončená základní škola (9 tříd). Do kurzu se můžou hlásit i mimopražští zájemci. Účast na tomto kurzu neumožňuje získat povolení k pobytu za účelem studia.

3. Cena:
Kurz je poskytován zdarma. Hradí se pouze třídní fond 500,- Kč na pololetí a vrátná záloha 2 500,- na pololetí (pokud bude žák splňovat povinnou docházku, bude vratná záloha vrácena v plné výši). V odůvodněných případech mohou mimopražští zájemci požádat o finanční příspěvek na dojíždění/ubytování. Více informací mohou poskytnout sociální pracovníci.

4. V kurzu se zaměřujeme na:

  • přípravu na studium na střední škole, NE však na konkrétní přijímací řízení,
  • rozvoj komunikace, gramatiky a slovní zásoby na úroveň B1-2 (umožňuje samostatné zapojení do života a studia),
  • témata a slovní zásobu z předmětů základní školy (český jazyk, přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, výchova k občanství, matematika),
  • rozvoj studijních dovedností (např. spolupráce, diskuze, řešení problémů, vyhledávání informací atp.),
  • bližší seznámení s kulturou a životem v České republice.

vánoční workshopMikuláš v kurzu

Podrobný popis cílů kurzu a metod výuky najdete zde. Leták ke stažení: ENG/FRA/BGR/ARA, RUS/UKR/MNG/VNM

Absolventi

3. běh – školní rok 2018/2019 - zahájení 17. 9. 2018
- 24 žáků (Ukrajina, Venezuela, Moldavsko, Rusko, Kuba, Vietnam, Mongolsko)

2. běh 2017/2018
24 žáků (Ukrajina, Rusko, Afghánistán, Gabon, Mongolsko, Uzbekistán, Vietnam, Čína, Kostarika, Venezuela) – 22 přijato na SŠ

1. běh - 2016/2017
- 27 žáků (Kuba, Venezuela, Ukrajina, Moldavsko, Vietnam, Mongolsko, Čína, Kamerun, Afghánistán, Mexiko, Saúdská Arábie) – 26 přijato

gratulace k vysvědčenívysvědčení

Kontakty:

Hana Marková (META): 773 639 395, markova@meta-ops.cz

František Pethö (META): 773 639 395, petho@meta-ops.cz

Kristýna Šlajsová (CIC): 777 402 129, kristyna.slajsova@cicpraha.org

Eva Kremlíková (CIC): 222 360 452, eva.kremlikova@cicpraha.org

 

Kurz je realizován v rámci projektu Don’t give up!, leták ke stažení: ENG/FRA/BGR/ARA
RUS/UKR/MNG/VNM

velux